Let op! Er komt gevaarlijk weer aan met een reële kans op instortingsgevaar door een combinatie van wateraccumulatie en sneeuwval!

26 november 2005. Ja al zo lang geleden, werd Nederland verrast door een plotselinge hevige sneeuwval na een natte periode zonder vorst. Ondanks een pak sneeuw die minder hoog was dan de in onze regels mee te rekenen te houden dikte stortten er toen een heel groot aantal gebouwen in Nederland in.
Uit onderzoek bleek nadien dat een combinatie van water op het dak door verstopte hemelwaterafvoeren dat bevroor in combinatie met de sneeuw een te hoog gewicht voor deze daken veroorzaakte.

Na deze incidenten is toen de handreiking draaiboek weeralarm ontwikkeld. Dit document is inmiddels behoorlijk oud, maar is ook sinds 2009 niet meer echt uit de kast gehaald omdat wij niet meer met een weersverwachting te maken hebben gehad zoals in 2005.

De voorspelling van aankomende week maakt het dat wij gebouweigenaren willen waarschuwen voor mogelijke risico's op instortingen. Controleer de hemelwaterafvoeren! Kijk of er veel water op het dak staat, en houd straks als het sneeuwt in de gaten of er niet te veel ophoping plaatsvindt door de vorming van sneeuwduinen. 

Liggen er ook zonnepanelen op het dak, controleer dan ook hoe de sneeuwophoping of duinvorming rond deze zonnepanelen plaatsvindt. Ook hier kunnen extra risico's ontstaan. 

Gebouweigenaren kijk dus even goed op uw platte dak van uw pand of er geen laag water op staat. Als dit water gaat bevriezen en er komt een laag sneeuw bij is er een kans op dat uw constructie dit niet aan kan.

Een ander risico vormen tijdelijke bouwwerken zoals de testststraten of bijvoorbeeld tijdelijke overkappingen bij horeca. Ook hier is het opletten of er geen te grote sneeuwbelasting op dit dak komt te liggen.

Meer informatie is te vinden in de handreiking draaiboek weeralarm en de toelichting op de handreiking draaiboek weeralarm bouwveiligheid.

Let op de teksten in deze documenten zijn qua verwijziging naar regelgeving niet meer actueel, maar het doel van de handreiking is nog steeds het zelfde. Voorkomen is beter dan puin ruimen!

Aardig is hierbij ook het onderzoek van de VROM-Inspectie te lezen dat na de instortingen in 2005 is verschenen. De aangekondigde sneeuw betreft zoals voorpelt een dikkere laag, en over een veel groter gebied.
 

Vereniging BWT Nederland

COBc

Bron: Vereniging BWT Nederland / COBc 05-02-2021

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Constructie