Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3).

Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  • Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl)
  • Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl)

Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Wijzigingen die beter aansluiten op de wet digitale toegankelijkheid (23 september 2020). Het gaat om de laatste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren. In de vorige release is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.
  • De koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragers of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor zijn in het Omgevingsloket online teksten gewijzigd. Deze teksten worden nu opnieuw aangepast

Bron: infomil 26-02-2021