Nieuwste versie Omgevingsloket en DSO nu beschikbaar op oefenomgeving

Vanaf nu kunnen overheden oefenen met de nieuwste versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De installatie van de nieuwste versie (PI-16) op de oefenomgeving (pre-productie) is afgerond. Nieuwe en verbeterde functionaliteiten zijn nu beschikbaar. Overheden kunnen ermee oefenen. Softwareleveranciers kunnen de nieuwe functionaliteiten inbouwen in hun systemen. We hebben de belangrijkste nieuwe onderdelen voor u op een rij gezet.

Zichtbare en onzichtbare verbeteringen aan het DSO

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit een aantal gebruikerstoepassingen zoals het Omgevingsloket, de Samenwerkvoorziening en de Stelselcatalogus Omgevingswet. Wijzigingen aan deze onderdelen van het DSO zijn direct zichtbaar en bruikbaar. Hieronder sommen we de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten aan die toepassingen per onderdeel voor u op.

Daarnaast is het DSO de ‘informatiemotor’ waarop overheden aansluiten met hun lokale systemen. Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in dit deel van het stelsel zijn níet direct zichtbaar. Softwareleveranciers moeten deze eerst inbouwen in hun plansysteem, regelbeheersysteem of VTH-systeem.

Nieuw en verbeterd in het Omgevingsloket

De belangrijkste gebruikerstoepassing van het DSO is het Omgevingsloket. Ook afgelopen kwartaal is hieraan verder gewerkt. In het kort is de digitoegankelijkheid verbeterd, zijn de mogelijkheden om in te loggen uitgebreid en is de functie ‘machtigen’ toegevoegd.

  • eIDAS is toegevoegd aan het Omgevingsloket. eIDAS zorgt dat gebruikers met alle Europese inlogmiddelen kunnen inloggen. Dat is verplicht volgens Europese wet- en regelgeving.
  • Het is nu mogelijk om anderen te machtigen. Dit betekent dat inwoners en bedrijven anderen namens hen een aanvraag kunnen laten indienen.
  • De digitoegankelijkheid van pdf’s die initiatiefnemers kunnen downloaden na checken, aanvragen en meldingen indienen, is ook verbeterd.
  • Verder is de kaart van de locatie van de vergunningaanvraag toegevoegd aan de pdf. Deze kaart wordt getoond als de initiatiefnemer (inwoner of bedrijf) bij de aanvraag zelf een gebied heeft getekend. Ook bij antwoorden op vragen waarbij de locatie een rol speelt, komt de kaart terug.
  • Bij Maatregelen op maat is het vanaf nu mogelijk om een Excel-overzicht van maatregelen te downloaden.

Mijn Omgevingsloket

Inwoners en bedrijven die zijn ingelogd in het Omgevingsloket, komen in Mijn Omgevingsloket. Daar kunnen ze aanvragen tussentijds opslaan. Een opgeslagen aanvraag kunnen ze later weer openen, aanvullen en indienen. Vanaf nu wordt bij het openen van de opgeslagen aanvraag automatisch gecontroleerd of de regels in de tussentijd zijn veranderd. En ook of er daardoor iets is veranderd aan bijvoorbeeld de indieningsvereisten.

Als een initiatiefnemer een aanvraag heeft ingetrokken, kan hij die voortaan ook zelf verwijderen uit Mijn Omgevingsloket.

Informatiepagina’s Vergunningcheck en Maatregelen op maat

Voor Aanvragen bestond al een uitgebreide informatiepagina over het proces rond vergunningaanvragen en meldingen. Daar zijn nu een pagina voor de Vergunningcheck en een pagina voor Maatregelen op maat aan toegevoegd. Deze pagina’s zijn geschikt om vanuit de website van iedere overheidsorganisatie naar te verwijzen.

Regels op de kaart

In het afgelopen kwartaal is zoeken in Regels op de kaart slimmer en sneller gemaakt. Zoeken op activiteiten is uitgebreid met filters op de bestuurslaag (Rijk, provincie, waterschap en gemeente). Bij het zoeken via een zelf getekend gebied op de kaart zijn de gemeentegrenzen niet meer beperkend voor het bepalen van de activiteiten. Ook bepalen ze niet langer de keuze voor het betrokken bevoegd gezag.

Bij het bekijken van de regels is het onderdeel Gebiedsinfo uitgebreid. Bij de gebiedsaanwijzingen (bijvoorbeeld erfgoedgebieden of verkeergebieden) worden nu ook locaties en activiteiten getoond. Hierdoor is bijvoorbeeld te zien welk gebied is gereserveerd voor de uitbreiding van een snelweg en welke regels daar gelden.

Ook kunnen gebruikers vanaf nu de Omgevingsvisie op de kaart bekijken als deze beschikbaar is.

Nieuw en verbeterd in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Overheden zijn verplicht om al hun voorschriften te publiceren op overheid.nl. Om aan deze plicht te kunnen voldoen, maken overheden gebruik van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De geconsolideerde decentrale regelgeving uit de LVBB kan nu ook worden gepubliceerd in de CVDR.

Bij een ontwerpbesluit kan procedure-informatie bij de kennisgeving worden toegevoegd. De mogelijkheden voor het valideren en publiceren hiervan, zijn uitgebreid.

Nieuw en verbeterd in de Registratie toepasbare regels (RTR)

De RTR is aangepast aan de eisen van digitoegankelijkheid. Het gebruik is sneller en makkelijker gemaakt. De functionele structuur is overzichtelijker en het is nu ook mogelijk om via het toetsenbord te navigeren.

Verder kunnen gebruikers nu bij het opstellen van toepasbare regels aangeven dat een veld ingevuld moet worden met gegevens uit een gekoppeld register. Inwoners en bedrijven hoeven die informatie dan niet meer zelf in te vullen.

Nieuw en verbeterd in de Stelselcatalogus Omgevingswet

In de Stelselcatalogus is het zoeken sterk verbeterd. Zoeksuggesties zijn klikbaar gemaakt en er is per tabblad een zoekbalk toegevoegd. Daarmee kan alleen binnen dat tabblad gezocht worden. Bij de zoekresultaten worden nu ook gerelateerde resultaten getoond. Op de waardenlijstenpagina staat alleen nog de laatste versie van de waardenlijst. Daar kunnen de waarden nu gesorteerd worden op termijn in plaats van op label.

In het zelfbedieningsportaal van de Stelselcatalogus is de mogelijkheid toegevoegd om concepten op te voeren, inhoudelijk te wijzigen en geldig of ongeldig te maken.

Samenwerkfunctionaliteit

In januari 2021 is de Samenwerkfunctionaliteit in productie gegaan. Vanaf deze versie kunnen overheden aanvragen uit het Omgevingsloket Online (OLO) via hun VTH- of zaaksysteem in de Samenwerkfunctionaliteit plaatsen. Zo kunnen zij nu al samenwerken in de Samenwerkfunctionaliteit die voor de Omgevingswet is gemaakt. Dus niet in de oefenomgeving, maar in de live-omgeving.

Daarnaast ontvangen zij nu ook een bericht wanneer een samenwerkmap automatisch wordt verwijderd als de bewaartermijn (DUTO) is verstreken.

Vaker updates aan het Omgevingsloket en het DSO

Om het aansluiten, testen, oefenen en inregelen zo min mogelijk te verstoren, wordt het DSO in het komende jaar in kleine delen bijgewerkt. Dit gebeurt niet meer 1 keer per kwartaal, maar steeds zodra het kan. Hierdoor zijn nieuwe of verbeterde functionaliteiten in het DSO en Omgevingsloket sneller beschikbaar.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 18-02-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO