Nieuwste versie ontwerpbesluit kwaliteitsborging openbaar

Op 28 januari jl. heeft de Eerste Kamer de minister van BZK gevraagd om toezending van de nieuwste versie van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging en een stand van zaken met betrekking tot de proefprojecten. Op 22 februari 2021 heeft de minister van BZK de gevraagde informatie aan de Eerste Kamer toegezonden zodat de laatste versie van het besluit en de toelichting daarop nu openbaar zijn.

PDF document Download:Kamerbrief over Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en proefprojecten (484.66 KB)
Minister Ollongren informeert de Eerste Kamer over de voortgang en evaluatie van de proefprojecten met bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
PDF document Download:Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (172.03 KB)
Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen).
PDF document Download:Ontwerpnota van toelichting kwaliteitsborging voor het bouwen (457.21 KB)
Toelichting bij het ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Bouwbesluit 2012, wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit (Ob).

Bron: Stichting IBK / Rijksoverheid 23-02-2021