Top 5 bouwfouten bij realisatie brandscheidingen

Op papier voldoen de technische uitwerkingen op bouwkundige tekeningen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Maar in de uitvoeringsfase worden de brand- en rookscheidingen vaak niet juist aangebracht. De oorzaak hiervan kan in de ontwerpfase, de voorbereidingsfase of de uitvoeringsfase liggen. Ilse van den Berg, adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs maakte een Top 5 van de meest voorkomende fouten.

1. Gebruik van brandwerend PUR-schuim

In de praktijk wordt vaak brandwerend PUR-schuim gebruikt om brandwerendheid te creëren, bijvoorbeeld bij een sparing rondom een doorvoer van een leiding, goot, buis, kabel of een kanaal. Veel van deze ‘brandwerende’ oplossingen komen voor bij bestaande gebouwen. Er zijn aannemers of gebouweigenaren die er vanuit gaan dat deze vormen van ‘brandscheiding’ onderdeel zijn van het rechtens verkregen niveau en dat daarmee wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Dit is een onjuist uitgangspunt.

2. Brandklep in luchtkanaal door metalstudwand

Het plaatsen van brandkleppen in luchtkanalen die door een lichte scheidingswand voeren, gaat vaak tijdens de uitvoering mis. Zo komt het voor dat onder en boven het luchtkanaal geen horizontale raveling aanwezig is.

3. Doorvoeren door niet-brandwerende voorzetwand of plafond voor brandscheiding

Een vaak voorkomende fout in de uitvoering is dat de niet-brandwerende voorzetwand te vroeg wordt aangebracht. Daardoor is het lastig om de kabeldoorvoeren correct ter plaatse op de brandwerende betonnen wand af te dichten. Daarnaast sluit de niet-brandwerende voorzetwand strak aan tegen de doorvoer. Hierdoor kan de brandwerende voorziening niet goed zijn werk doen.

4. Metalstudwanden als brandscheidingen

In nieuwe en bestaande gebouwen worden brandwerende scheidingswanden vaak als een metalstudwand uitgevoerd. Daarbij worden aan weerszijden van het stijl- en regelwerk gipsplaten of andere platen bevestigd. Hierbij wordt de wand geïsoleerd met een minerale wol (glaswol of steenwol). Bij het plaatsen van metalstudwanden kunnen er fouten ontstaan door onwetendheid bij de uitvoerende partij of door de planning en uitvoering op de bouwplaats. Ook wordt vaak de productinformatie onvoldoende geraadpleegd.

5. Brandwerend maken van houten vloeren

Met name in bestaande gebouwen moeten vaak de al aanwezige houten vloeren brandwerend worden gemaakt. In de vloer worden vaak leidingen versleept. Het gaat om kabels, metalen leidingen en geïsoleerde leidingen tussen het vaste plafond en de bovenliggende houten vloerdelen, die worden versleept naar de bouwkundige schacht.

Conclusie

Wat vooral opvalt bij deze bouwfouten is dat ze een gevolg zijn van (1) de beperkte productkennis bij de uitvoerende partij en (2) de uitvoeringsvolgorde en planning van verschillende onderaannemers bij grote bouwplaatsen. Dit is op te lossen door tijdens de werkvoorbereiding de uitvoeringsdetails en de testrapporten en attesten van de gekozen producten te laten controleren door een brandveiligheidsadviseur. De tweede oorzaak is lastiger te verhelpen. De onderaannemers zijn vaak niet op de hoogte van de nog uit te voeren werkzaamheden van de andere onderaannemers. De hoofdaannemer of opzichter moet tijdens de uitvoering hier goed op letten en het werk tijdig on-hold zetten indien noodzakelijk.

Het volledige artikel – inclusief veel praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen – is te lezen in Brandveilig.com 2020 nummer 3.

Bron: Brandveilig.com 08-02-2021