Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Minister Ollongren biedt de Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Het zijn afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk om elkaar in de uitvoering in de fysieke leefomgeving te versterken.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (78.62 KB) PDF document Download:Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (227.26 KB)
Samenwerkingsafspraken voor de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee wordt een proces in gang gezet waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en meer in samenhang gemaakt kunnen worden, voor een mooier en sterker, gezonder en duurzamer Nederland.

Bron: Rijksoverheid 18-03-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie