De BWT app: delen van ervaringen om kwaliteit en professionaliteit in het bouw- en woningtoezicht te verbetere

De BWT app: kennis en ervaringen delen over het bouw- en woningtoezicht. Deze app is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met Bouw- en woningtoezicht. De Vereniging BWT Nederland vindt het belangrijk dat de ambtenaren die elkaar in deze tijden toch al weinig in levende lijve zien, hun vragen kunnen stellen aan collega’s in het land.

De BWT app is een hele laagdrempelige manier om elkaar te kunnen bereiken. “We willen stimuleren dat collega’s kennis en ervaring met elkaar delen, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden”, zo vertelt Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging BWT Nederland aan.

Zeker in deze tijden van corona waarin we veel digitaal en online doen kunnen we niet informatie uitwisselen tussen collega’s binnen je eigen organisatie, maar ook met andere gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en het Rijk.

In de app zijn al enkele mooie voorbeelden opgenomen en er is een forum om elkaar onderling vragen te stellen. Ook zijn er specialistische netwerken over bijvoorbeeld de aanpak van woonoverlast, recreatieparken, huisvesting arbeidsmigranten, de nieuwe Omgevingswet en veel meer. Allemaal onderwerpen waar een ambtenaar in het vakgebied BWT zich mee bezighoudt.

Uiteindelijk bepalen de deelnemers het succes van de app, doordat ze veel informatie delen en reageren op elkaars vragen. Mede door nieuwe wetgeving die eraan komt zijn veel gemeenten bezig met proefprojecten en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. We willen graag leren van elkaar en goede voorbeelden, nieuw beleid en nieuwe aanpakken uitwisselen. Ook wordt gestimuleerd om leerpunten te halen uit trajecten die niet zo goed lopen. Samen kan worden nagedacht over oplossingen of kan voorkomen worden dat anderen deze fouten niet maken. Zo zijn we goed voorbereid en worden we samen wijzer.

Dit alles draagt bij aan een verdere professionalisering en verbetering van de kwaliteit van het bouw- en woningtoezicht en het functioneren van de overheid in het algemeen.

Bron: vereniging BWT nederland 22-03-2021