Handreiking Advies Veilige PV-systemen

"Met zonnepanelen op het dak wordt een extra kans op brand geïntroduceerd. Als je dat doet zonder extra veiligheidsmaatregelen te nemen, kan een brand snel escaleren. In de handreiking adviseren we hoe de risico's bij aanleg en gebruik van zonnepanelen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Ook geven we handvatten aan de brandweer om bij een incident veilig en snel te kunnen handelen" vertelt Machteld Lamers, projectleider Energietransitie Amsterdam-Amstelland, over de Handreiking Advies Veilige PV-systemen.

De handreiking voor fotovoltaïsche (PV)-systemen is opgesteld door de Community of Practice Zonnepanelen waaraan vertegenwoordigers van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deelnemen. Jaap Molenaar, decaan incidentbestrijding bij het IFV: "De uitgave is gericht op risicobeheersing. Adviseurs die bij de veiligheidsregio's werken, kunnen deze gebruiken om bijvoorbeeld gebouweigenaren en projectontwikkelaars te adviseren."

Branden

Lamers: "Er worden miljoenen zonnepanelen per jaar geïnstalleerd. En voor alle installaties geldt: hoe meer installaties, des te groter de kans op brand. Daarbij speelt natuurlijk ook de kwaliteit van de installaties én van de installateurs een belangrijke rol."

Oorzaken

Er zijn diverse oorzaken waardoor er brand kan ontstaan in of rondom een PV-installatie. "Denk aan beschadigingen door werkzaamheden, knaagdrift van dieren, stormschade, productiefouten, warmtestuwing of installatiefouten. Uit onderzoek van TNO en uit internationaal onderzoek blijkt dat fouten in de verbindingen tussen de connectoren een belangrijke brandoorzaak zijn. Bijvoorbeeld omdat twee verschillende typen connectoren zijn gebruikt en daardoor niet goed passen, doordat een connector niet op een correcte wijze is gefixeerd aan de bekabeling, omdat de connectoren niet goed in elkaar gedrukt zijn of doordat er vocht in de connector is terecht gekomen", legt Molenaar uit.

Brandcompartimenten

Een van de cruciale adviezen uit de handreiking is het gebruik van compartimenten vertelt Machteld. 'Voor de indeling van een bedrijfsdak met zonnepanelen adviseren we te werken met vlakken van maximaal 40 bij 40 meter, oftewel 1600 vierkante meter. De brandweer kan dan met blussen alle zonnepanelen nog bereiken. Tussen die compartimenten moet een veilige ruimte gehandhaafd worden. Dat is overigens ook het geval bij zonnepanelen op daken van woningen. Tussen PV-systemen van 2 verschillende woningen is het advies dat 1 meter ruimte vrijgelaten wordt, zodat een brand niet overslaat naar de buren.'

Informatie vindbaar voor brandweer

"En, wat ook heel belangrijk is als toch brand uitbreekt, is dat de brandweer in de meterkast of bij de entree van het gebouw alle informatie over het aanwezige PV-systeem kan vinden", besluit Lamers. "We adviseren gebouweigenaren om een zogenaamde meterkastkaart of entreekaart op te hangen waarop de brandweer onder meer informatie kan vinden over de locatie van de omvormer, een eventueel energieopslagsysteem en DC- of brandweerschakelaar. Je wilt voorkomen dat de brandweer tijdens een brand in het gebouw de omvormer moet gaan zoeken."

Actuele ontwikkelingen

De handreiking is een werkdocument dat jaarlijks wordt aangepast aan actuele ontwikkelingen. Hierbij gaat het om aanpassingen in zowel regelgeving als techniek en toepassing. 

Download Handreiking Advies Veilige PV-systemen

  Handreiking Advies Veilige PV-systemen

Bron: IFV 22-03-2021