Kamerbrief Integraal Financieel Beeld stelselherziening Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Eerste en Tweede Kamer over het Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet en de onderliggende deelonderzoeken.

PDF document Download:Kamerbrief Integraal Financieel Beeld stelselherziening Omgevingswet (301.06 KB) PDF document Download:Integraal Financieel Beeld Stelselherziening Omgevingswet (1.09 MB)
Het Integraal Financieel Beeld brengt de eenmalige en structurele directe financiële effecten van de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en de (mede)overheden in beeld op basis van de op dit moment beschikbare informatie.
PDF document Download:Financiële effecten Aanvullingsregeling geluid (807.93 KB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van de Aanvullingsregeling geluid.
PDF document Download:Aanvullingsonderzoek financiële effecten Omgevingswet (583.66 KB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van enkele onderdelen van de stelselherziening Omgevingswet die niet in andere rapporten aan bod komen.
PDF document Download:Actualiseringsonderzoek financiële effecten Omgevingswet (1.18 MB)
In het project Actualiseringsonderzoek financiële effecten Omgevingswet zijn de financiele effecten uit eerdere onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet geactualiseerd voor wat betreft de aantallen en de kosten (of baten).
PDF document Download:Financiële effecten Aanvullingsregeling bodem (1.18 MB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van de Aanvullingsregeling bodem.
PDF document Download:Financiële effecten Invoeringsregeling (335.39 KB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van de Invoeringsregeling van de Omgevingswet.
PDF document Download:Financiële effecten 'de Knip' (1.15 MB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van de knip die de Omgevingswet introduceert tussen het technische en het ruimtelijke aspect van een bouwactiviteit.
PDF document Download:Rapportage financiële effecten DSO-LV en IPOw (1.75 MB)
Onderzoek naar de financiële effecten van de invoering van het Informatiepunt Omgevingswet (IPOw) en de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).
PDF document Download:Nulmeting Omgevingswet (1.01 MB)
Onderzoek naar de lasten en baten van gemeenten, provincies en waterschappen onder de huidige wetgeving van die taken, die straks onder de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving zullen vallen.
PDF document Download:Structurele financiële effecten van het omgevingsplan en ruimtelijke besluiten (1.76 MB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van de wijzigingen rondom ruimtelijke besluiten door de Omgevingswet. Het gaat met name om de effecten van het omgevingsplan.
PDF document Download:Onderzoek transitiekosten Omgevingswet (2.06 MB)
Onderzoek naar de kosten voor bestuursorganen van de overgang naar de Omgevingswet.
PDF document Download:Financiële effecten van wijzigingen rondom de milieuvergunning (1.19 MB)
Onderzoek naar de financiële effecten voor bedrijven, burgers en overheden van de wijzigingen rondom de milieuvergunning als onderdeel van de invoering van de Omgevingswet.

Bron: Rijksoverheid 15-03-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet