Leerblok Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2022 treedt tegelijk met de Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor het bouwproces en het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor het toetsen van bouwplannen en ziet zij toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Straks dragen partijen in de bouw er zelf zorg voor dat ze voldoen aan de voorschriften. 

Deze verandering heeft invloed op de rol van de veiligheidsregio en op de werkzaamheden van medewerkers en specialisten op het gebied van toezicht, handhaven en vergunningverlening in de bouw. Hoe hangen het bouwproces en het VTH-proces straks samen? Wat betekent deze samenhang voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente, de bouw en de veiligheidsregio? Wat betekent de wet voor u, in uw functie? Dit leerblok Wkb is voor degenen die deze vraagstukken herkennen!

Voor wie is het leerblok Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Dit leerblok is bedoeld voor medewerkers en specialisten bij veiligheidsregio's, gemeenten en omgevingsdiensten die belast zijn met het proces van toezicht, handhaven en vergunningverlening in de bouw. Dit leerblok is ook interessant voor adviesbureaus, uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid, woningcorporaties, private partijen in de bouwbranche en aanverwante sectoren en voor functionarissen die bouwplannen ontwerpen en uitvoeren.

Wat leert u?

Na het volgen van dit leerblok:

  • Kunt u toelichten wat de Wkb inhoudt.
  • Kunt u toelichten wat de Wkb betekent voor de verschillende fasen in het bouwproces.
  • Weet u wat de invloed van de Wkb is op de werkwijze en het proces voor vergunningverlening, toezicht en handhaven.
  • Kunt u de invloed van de Wkb op de organisatie en de eigen rol daarbinnen duiden.

Programma

Het leerblok bestaat uit vier webinars van ieder 20 tot 30 minuten. Na aanmelding krijgt u via de ELO toegang tot deze webinars. De webinars kunt u op een door u gekozen tijd en plaats volgen. Na het volgen van de webinars neemt u deel aan een terugkombijeenkomst van een dagdeel op één van de hiervoor opengestelde data naar keuze. Deze terugkombijeenkomst vindt fysiek of online plaats. In de bijeenkomst wordt een casus behandeld en is er alle ruimte om vragen te stellen over de webinars.

Incompany

Deze opleiding wordt als open inschrijving aangeboden, maar kan ook incompany bij u in de regio worden verzorgd. Bij een incompanytraject organiseren wij de terugkomstbijeenkomst op verzoek in uw veiligheidsregio of organisatie. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen? Bel of mail dan met Rijk Hofman, projectleider vakbekwaamheid. Telefoon: 06 57 56 17 91, e-mail rijk.hofman@ifv.nl.

Meer informatie

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij onze opleidingscoördinator Kirsten Boschman, telefoon 026 355 22 26, e-mail kirsten.boschman@ifv.nl.

‚ÄčLeerlandschap Risicomanagement

Dit leerblok gaat te zijner tijd op in het leerlandschap Risicomanagement. Een leerlandschap waarin er geen scheidslijn is tussen vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven en geen scheidslijn is tussen functieprofielen. Een leerlandschap waarin iedereen die werkzaam is binnen dit (groeiende) vakgebied losse leerblokken of een bij hem of haar passende leerroute tot één van de uitstroomprofielen kan volgen. De volgende scholingen zijn al beschikbaar:

 

Bron: IFV 02-03-2021