Mailing Omgevingsloket online 19 maart 2021

Van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO)

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Heeft u vragen over wat dit betekent, van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO)?

In het Spreekuur Omgevingswet op dinsdag 23 maart 2021 beantwoorden we tussen 13.00 en 14.00 uur uw vragen. Ook gaan we in een korte presentatie in op enkele verschillen tussen OLO (en AIM) en het nieuwe geïntegreerde loket van DSO. Met ervaringen uit de praktijk.

Tijdens het Spreekuur Omgevingswet beantwoorden inhoudsdeskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet uw vragen over implementatie van de Omgevingswet in de breedste zin. Het Spreekuur is bedoeld voor overheden, ketenpartners en anderen die bezig zijn met implementatie van de Omgevingswet.

Spreekuur Omgevingswet: 23 maart 2021

Oefenomgeving is weer beschikbaar

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3).

Deze release is op donderdag 18 maart 2021 geplaatst op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl). Naar verwachting wordt de release op de productie-omgeving geplaatst op zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl).

Omgevingsloket online is die dag de hele dag niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Wijzigingen die beter aansluiten op het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid  (23 september 2020). Het gaat om de laatste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren. In de vorige release is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.
  • De koppeling met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragers of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor zijn in het Omgevingsloket online teksten gewijzigd. Deze teksten worden nu opnieuw aangepast

Wijzigingen Omgevingsloket Online

Bron: Mailing Omgevingsloket online 19-03-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO