Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart

Inhoud:

  • Route 2022: kwartaalupdate
  • Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening
  • Testen met de Testtoolkit DSO
  • Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten
  • Agenda virtuele sessies
  • Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning
  • Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Route 2022: kwartaalupdate  
 
In september vorig jaar verscheen Route 2022. In deze routekaart staan de mijlpalen van alle partijen die nu betrokken zijn bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Route 2022 is voor overheden en andere partijen een belangrijk middel om zicht te houden op de voortgang van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Van Route 2022 is recent een kwartaalupdate op de website geplaatst, met onder meer een nieuwe reeks mijlpalen voor de productieomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Bekijk Route 2022 op onze website.

Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening  

Gaat u als overheid of ketenpartner demonstreren, testen of oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) of het Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet kan u daar op verschillende manieren gratis bij helpen. U hoeft alleen uw activiteit aan te melden via onze website.

Testen met de Testtoolkit DSO  

Testen is een belangrijke stap bij de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als overheid kunt u de Testtoolkit DSO gebruiken om uw technische testen gestructureerd uit te voeren. De testtoolkit biedt informatie en scripts waarmee u de ketens stap voor stap kunt testen.

Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten  

Gemeenten staan voor de keuze om te bepalen op welke manier zij participatie willen gaan toepassen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In dit webcollege ziet u aan de hand van een voorbeeld hoe u de gevolgen en effecten van die keuzes in kaart kunt brengen.

Oefenaanpak VTH-processen inrichten en toetsen  

In dit webcollege gaat Alexander Hermanns in op de oefenaanpak die leidt tot een goede inrichting en toetsing van de inrichting van VTH-processen onder de Omgevingswet. Aan de hand van voorbeelden van interbestuurlijke ketensamenwerkingen licht hij het model van de oefenaanpak toe. Ook gaat hij in op de producten die kunnen helpen bij de voorbereidingen.

 Agenda virtuele sessies  

Om u als organisatie goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet kunt u de aankomende tijd een reeks virtuele sessies volgen. In de agenda op de website vindt u de geplande sessies en aanmeldlinks. Een webinar gemist of nog een keer bekijken? Via deze pagina kunt u webinars terugkijken.

Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning  

Inwoners vinden kennisgevingen over omgevingsvergunningen vaak onduidelijk en onbegrijpelijk. Om de kwaliteit te verbeteren zijn daarom in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verschillende modelkennisgevingen ontwikkeld. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken voor het publiceren van duidelijke en begrijpelijke kennisgevingen over de omgevingsvergunning.

Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl  

Water

Milieuregels in het Bal

Overig

Bron: aan de slag met de omgevingswet 04-03-2021