Mailing Omgevingsloket online 26 februari 2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3).

Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  • Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl)
  • Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl)

Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Wijzigingen die beter aansluiten op de wet digitale toegankelijkheid (23 september 2020). Het gaat om de laatste wijzigingen om de digitale toegankelijkheid van met name publiceerbare aanvragen te verbeteren. In de vorige release is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.
  • De koppeling met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) die Omgevingsloket online gebruikt, wordt aangepast. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragers of bevoegd gezag.
  • Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Hiervoor zijn in het Omgevingsloket online teksten gewijzigd. Deze teksten worden nu opnieuw aangepast.

Van 'oud' (OLO) naar 'nieuw' (DSO)

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Op de website vindt u de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (OLO) en het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

Van OLO naar DSO

Bron: Omgevingsloket online 01-03-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO