Standaard voor woningisolatie

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK de standaard voor woningenisolatie gepresenteerd. Deze standaard geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen worden. De standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door een commissie met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de VNG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.

Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Voorbeelden zijn verwarming met elektrische warmtepompen of met lage temperatuur warmtenetten op basis van aquathermie of geothermie.

De standaard voor woningisolatie is toekomstvast, in die zin dat de betreffende woning later niet nogmaals geïsoleerd hoeft te worden en ingrijpende aanpassing van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Ook geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie, die nog nodig is in de woning. Zo kunnen woningeigenaren en verhuurders hun woningen voorbereiden op de toekomst, waarin verwarming zonder aardgas in de gebouwde omgeving de norm zal zijn.

De standaard houdt rekening met de bouwkundige kenmerken van de woning. Woningen van voor 1945 hebben bijvoorbeeld veelal geen spouwmuur. De standaard is voor deze woningen is daarom minder strikt dan voor woningen met een bouwjaar van na 1945.

Op het energielabel zal de standaard een plek krijgen, zodat potentiële kopers bij de aankoop en financiering van de woning rekening kunnen houden met de werkzaamheden die mogelijk nog aan de woning moeten plaatsvinden om deze geschikt te maken voor verwarming zonder aardgas.

Door brede toepassing van deze standaard bij verbouwingen en verduurzaming kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het halen van de klimaatdoelen en de afgesproken CO2-reductie in de gebouwde omgeving voor 2030 en 2050. Ook draagt de toepassing van de standaard bij aan het verlagen van de energierekening en het ruimtebeslag voor duurzame energieopwekking. Goed geïsoleerde woningen hebben immers minder energie nodig.

Naast een standaard voor de gehele woning zijn er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen ontwikkeld. Deze streefwaarden zijn bedoeld om een ‘toekomstvaste’ referentie te geven voor een enkel bouwdeel zoals dak, vloer of ramen. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel afdoende is geïsoleerd en bij aansluiting op een alternatieve warmtebron niet meer hoeft te worden aangepakt.

PDF document Download:Kamerbrief standaard voor woningisolatie (424.1 KB)
Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de standaard voor de isolatie van bestaande woningen.
PDF document Download:Standaard en Streefwaarden: uitkomst traject begeleidingscommissie (484.69 KB)
Dit memo beschrijft de uitkomst van het traject van de begeleidingscommissie voor het opstellen van een standaard en streefwaarden voor isolatie van bestaande woningen.
PDF document Download:Rapport standaard en streefwaardes bestaande woningbouw (10.94 MB)
Onderzoek naar de relatie tussen bouwkundige (isolatie)maatregelen en de resulterende energiebehoefte voor verwarming van bestaande woningen.
PDF document Download:Kosten en baten isolatiestandaard en streefwaarden voor woningen (2.07 MB)
Onderzoek naar de gemiddelde jaarlijkse kosten en baten van de 3 verschillende isolatieniveaus uit het onderzoek naar een standaard en streefwaardes voor bestaande woningbouw. Het gaat hierbij om de kosten voor zowel de eigenaar-bewoners van een koopwoning als de huurder en verhuurder van sociale en particuliere huurwoningen.
PDF document Download:Expert Review "Standaard en Streefwaarden" (1.85 MB)
Analyse van de uitgangspunten in het tussenrapport over een standaard en streefwaarden voor isolatie van bestaande woningen, tevens review van het tussenrapport.

Bron: Rijksoverheid 19-03-2021