Gevolgen invoering Omgevingswet voor monumenten

De minister is voornemens op 1 januari 2022 de Omgevingswet in te voeren. Dit heeft ook gevolgen voor Erfgoedbeleid.

Om deze gevolgen beter in beeld te krijgen, is een document opgesteld met daarin een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van cultureel erfgoed en monumenten. Het betreft een toelichting op het omgevingsplan, het gewijzigde VTH stelsel en specifiek nieuw beleid.

Federatie Grote Monumentengemeenten en de Werkgroep Omgevingswet volgen de ontwikkelingen. 

Bron: Federatie Grote Monumentengemeenten 20-04-2021