Gezamenlijke vragen en opmerkingen vanuit de Eerste Kamer over WKB

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft, naar aanleiding van het nader schriftelijk overleg van 22 februari 2021 en uw brief van 4 maart 20211 en naar aanleiding van een deskundigengesprek op 23 maart 2021 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), gelegenheid gegeven tot het stellen van nadere vragen. De leden van de fracties van VVD, CDA, PvdA en PVV wensen graag enkele vragen te stellen.

De leden van de fracties van PvdA, VVD en CDA stellen hun vragen gezamenlijk. De leden van de fracties van GroenLinks, PVV en SP sluiten zich bij deze vragen aan. 

PDF | 148 kB Brief EK nader schriftelijk overleg Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Noot van de redactie: Ook de vereniging BWT heeft een bijdrage mogen leveren aan het overleg voorafgaand aan de brief.

Bron: Eerste Kamer.nl 19-04-2021