Nieuwe versie bruidsschat: update 30 april 2021

Sinds 12 april 2021 krijgen alle gemeenten en waterschappen een nieuwe versie van de bruidsschat. Deze plaatsen we stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit zal tot begin mei duren. We brengen u wekelijks op de hoogte van de voortgang.

Geladen batches en updates

  • Voor de gemeenten in batch 6 t/m 9 zijn de bruidsschat, toepasbare regels en de behandeldienstinstellingen geladen.
  • Voor activiteiten van uitvoeringsorganisaties van ministeries zijn de behandeldienstinstellingen geladen.
  • De aansluitpunten in de vragenbomen voor de rijksregels werken weer. Lokale overheden kunnen hun eigen vragenbomen hier weer op aansluiten.

Release notes

De zogeheten 'release notes' zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevuld. U kunt de release notes (pdf, 413 kB) hier downloaden.

Planning en laadvolgorde

We laden ongeveer 30 bruidsschatexemplaren per dag. Dat is 1 batch per dag. Dit zal tot begin mei duren. Voor de meest recente stand van zaken kunt de laadvolgorde downloaden.

Meer informatie

Informatie over het opnieuw laden van de bruidsschat en de gevolgen voor overheden leest u in het nieuwsbericht Nieuwe versie bruidsschat: alle juridische en toepasbare regels DSO verwijderd op 12 april

Bron: aan de slag met de omgevingswet 30-04-2021