Nog veel kritiek op permanente bewoning recreatieparken

De mogelijkheden voor permanente bewoning in recreatieparken zijn sinds woensdag toegenomen. De gewijzigde regelgeving van het kabinet om dit te realiseren is nu van kracht. Maar gemeenten blijven fel tegen.

Het kabinet gebruikt de schrijnende woningnood als argument om de permanente bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. De maatregelen moeten helpen de grote druk op de woningmarkt te verlichten. Een jaar geleden werd daarom de conceptwijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) voor inspraak gepubliceerd. Het kabinet zag zich hiertoe gedwongen na een breed aanvaarde Kamermotie van de VVD en D66.

Lees hier het hele artikel

Bron: Gemeente.nu 16-04-2021

Auteur: Pieter van den Brand

Thema's: Toezicht en Handhaving

Tags: Handhaving algemeen