Praktijkonderzoek invoeringskosten Omgevingswet, doet u mee?

De VNG start een praktijkonderzoek naar de invoeringskosten van de Omgevingswet bij gemeenten. Het onderzoek richt zich op de daadwerkelijk gemaakte invoeringskosten bij gemeenten tot nu toe om te bepalen of de Omgevingswet budgetneutraal ingevoerd kan worden.

De eerdere interbestuurlijke onderzoeken en uitvragen van de VNG hebben zich gericht op geschatte cijfers. Met nog minder dan een jaar tot inwerkingtreding van de wet, kan er nu een eerste balans worden opgemaakt van de daadwerkelijke invoeringskosten.

Aanmelden voor deelname aan het praktijkonderzoek kan via deze link. Het onderzoek staat open tot 28 mei. De reacties die in het onderzoek worden gegeven, worden uiteraard zo verwerkt dat de uitkomsten niet herleidbaar zijn naar een specifieke gemeente.

De motie ‘Budgetneutrale overgang Omgevingswet’ (ALV september 2020) is herbevestigd. Daarin ligt de opdracht aan de VNG om financiële compensatie te vragen als gemeenten de invoering van de Omgevingswet niet binnen tien jaar kunnen terugverdienen. De minister heeft aangegeven de termijn van tien jaar terugverdientijd redelijk te vinden en dat compensatie van een deel van de invoeringskosten een optie is om de financiële knelpunten bij gemeenten aan te pakken. VNG en BZK blijven hierover met elkaar in gesprek.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met team Financiën Omgevingswet via omgevingswet@vng.nl.

Meer informatie:

Bron: VNG 30-04-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet