Stelt het bouwbesluit adequate brandveiligheidseisen?

De Tweede Kamer heeft op 20 april de motie van de leden Beckerman en Bormet aangenomen. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om te bezien of het bouwbesluit toevoeging nodig heeft om te voldoen aan adequate brandveiligheidseisen met name voor hoogbouw. De vraag is of het bouwbesluit is toegerust op het gebruik van  nieuw of hernieuwd bouwmateriaal zoals hout.

Het onderwerp bouwen met hout is zeer actueel en heeft er ondermeer ook toe geleid dat al de belanghebbende partijen recent in NEN verband de werkgroep ‘Brandveiligheid en bouwen met hout’ hebben opgericht. Daarnaast is op 17 juni van 12:00 uur tot 13:30 uur het Webinar brandveilig bouwen met het hout. Het programma en inschrijving hiervoor vindt u onder deze link: webinar bouwen met hout; bewust omgaan met brandveiligheid; programma en aanmelden

Zie onderstaand tekst van de motie en daaronder de motie zelf en de link naar de motie.

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN BROMET
TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 217

Voorgesteld 20 april 2021

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat inwoners, overheden en de brandweer moeten kunnen
rekenen op regelgeving die niet onnodig is, maar die mensen wel
beschermt; constaterende dat er voor nieuwe hoogbouw steeds vaker nieuw of
hernieuwd bouwmateriaal, zoals hout, wordt gebruikt waarop het
Bouwbesluit nog niet is toegerust; verzoekt de regering, om te bezien of het Bouwbesluit toevoeging behoeft
en, zo ja, welke, zodat ook aan het gebruik van nieuwe bouwmaterialen
adequate brandveiligheidseisen worden gesteld,
en gaat over tot de orde van de dag.
Beckerman
Bromet

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z06498&did=2021D14400

Bron: BBN 26-04-2021