Verwachte updates Omgevingsloket en DSO

De afgelopen maand is gewerkt aan de volgende versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze versie is vanaf half mei beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productie). Vanaf dat moment kunnen overheden oefenen met nieuwe en verbeterde functionaliteiten. Softwareleveranciers kunnen deze dan inbouwen in hun systemen. We hebben de verwachte nieuwe onderdelen vast voor u op een rij gezet.

Zichtbare en onzichtbare verbeteringen aan het DSO

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit een aantal gebruikerstoepassingen, zoals het Omgevingsloket, de Samenwerkvoorziening en de Stelselcatalogus Omgevingswet. Wijzigingen aan deze onderdelen van het DSO zijn direct zichtbaar en bruikbaar. In de paragrafen hieronder sommen we de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten aan die toepassingen per onderdeel voor u op.

Daarnaast is het DSO de ‘informatiemotor’ waarop overheden aansluiten met hun lokale systemen. Verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in dit deel van het stelsel zijn níet direct zichtbaar. Softwareleveranciers moeten deze eerst inbouwen in hun plansysteem, regelbeheersysteem of VTH-systeem.

Gebruiksvriendelijk Omgevingsloket

De belangrijkste gebruikerstoepassing van het DSO is het Omgevingsloket. Ook dit kwartaal is hieraan verder gewerkt.

In het Omgevingsloket en de Samenwerkingsfunctionaliteit zijn de teksten gecheckt op eenvoudig Nederlands. Die controle verloopt volgens een richtlijn voor taalniveaus. De teksten in het Omgevingsloket en in de Samenwerkingsfunctionaliteit zijn aangepast naar taalniveau B1. Teksten in B1 zijn makkelijker en sneller leesbaar op het scherm van een computer of smartphone.

Verwacht in de Vergunningcheck en aanvragen

In een meervoudige aanvraag, een aanvraag die naar meer dan 1 overheid gaat, kunnen verschillende overheden vragenbomen aanbieden voor dezelfde activiteit. Bijvoorbeeld voor bouwen. In de huidige situatie moet een initiatiefnemer de vragen die bij bouwen horen, voor beide overheden apart (dus dubbel) beantwoorden. Dit kwartaal wordt dat opgelost. Initiatiefnemers hoeven straks elke vraag maar één keer te beantwoorden bij hun aanvraag.

De module Aanvragen, waarin vergunningaanvragen en meldingen worden ingediend, vult gegevens waar mogelijk vooraf in vanuit registers. Initiatiefnemers kunnen deze van tevoren ingevulde gegevens ook aanpassen. Overheden zien bij ontvangst van een aanvraag de gegevens uit de registers én de gewijzigde gegevens.

Verwacht in Regels op de kaart

Dit kwartaal is Regels op de kaart uitgebreid. Het voorbereidingsbesluit van het omgevingsplan kan nu worden gepubliceerd door gemeenten en getoond in het Omgevingsloket. Ook is te zien wanneer een besluit in werking is getreden en welke regels vanaf wanneer geldig waren. Dit is het zogenoemde ‘tijdreizen’.

Verwacht in de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Dit kwartaal wordt gewerkt aan het voorbereidingsbesluit van het omgevingsplan. Dit besluit kan straks worden aangeleverd via de LVBB en wordt in de hele keten ondersteund. Ook wordt er gewerkt aan de ondersteuning van de regelingtypes Natura2000, Programma en kennisgeving van de afwijkvergunning.

Bij het publiceren van plannen en besluiten zijn de validaties aangescherpt. De checks zijn nauwkeuriger en worden strikter volgens de standaarden STOP en TPOD uitgevoerd. De terugkoppeling bij fouten is ook verbeterd.

In de LVBB kunnen planmakers straks de juridische regels doorzoeken in de tijd. Zo kunnen ze gemakkelijker de vraag ‘Welke regel was toen geldig?’ beantwoorden.

Verwacht in de Stelselcatalogus Omgevingswet

In de Stelselcatalogus wordt de zoekfunctie verbeterd. Gebruikers kunnen verschillende versies van begrippen opvragen. Ook zijn alle relaties met andere begrippen makkelijker te vinden. U kunt bijvoorbeeld snel zien van welk begrip het een specialisatie of een onderdeel is.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 26-04-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO