Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering van de kennis op de loer ligt. Het IFV heeft daarom in een viertal documenten kennis gebundeld. De eerste kennisbundel gaat over waterstof in de gebouwde omgeving. De komende weken volgen kennisbundels over geothermie, zonnepanelen en windturbines. 

De kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving behandelt de productie, opslag en het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving, maar niet het transport van waterstof. De kennisbundel is te zien als een doorgeefluik van informatie over wet- en regelgeving, vergunningverlening en mogelijke gevaren. De informatie wordt beknopt beschreven en waar nodig van context voorzien. Om de deelonderwerpen eigen te maken, kan de lezer gebruikmaken van de documenten en websites waarnaar verwezen wordt. De waarde van de kennisbundel zit vooral in de actualiteit, relevantie en betrouwbaarheid van de verzamelde informatie.

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede en verantwoorde bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio's zijn dat bijvoorbeeld omgevingsdiensten, bevoegd gezagen, het bedrijfsleven en burgers.

Project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'

Deze kennisbundel is onderdeel van het project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'. Dit project heeft als doel nieuwe en bestaande kennis over veiligheidsaspecten rondom de energietransitie te bundelen en te ontsluiten. Het IFV voert dit project uit in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil en Relevant.

Download de Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

PDF | 1.35 kB Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving 

Bron: IFV 07-05-2021