Kennisbundel Zonnepanelen

Omdat het aantal zonnepanelen in Nederland jaarlijks toeneemt, leven er veel vragen over dit onderwerp. Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? Welke veiligheidsaspecten spelen een rol bij zonnepanelen? In de nieuwe kennisbundel Zonnepanelen wordt ingegaan op deze vragen. 

De waarde van deze kennisbundel zit vooral in de actualiteit, relevantie en betrouwbaarheid van de verzamelde informatie. De informatie wordt beknopt beschreven en waar nodig van context voorzien. Voor verdieping verwijst de uitgave naar relevante documenten en websites.

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio's zijn dat bijvoorbeeld omgevingsdiensten, bevoegd gezagen, het bedrijfsleven en burgers.

Download de Kennisbundel Zonnepanelen

 Kennisbundel Zonnepanelen

Project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'

Deze kennisbundel is onderdeel van het project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'. Dit project heeft als doel nieuwe en bestaande kennis over veiligheidsaspecten rondom de energietransitie te bundelen en te ontsluiten. Het IFV voert dit project uit in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil en Relevant. Eerder verschenen:

Bron: IFV 

Bron: IFV 27-05-2021