Mailing Omgevingsloket online 12 mei 2021

Inhoud:

  • Oefenomgeving Omgevingsloket is 1 juni niet beschikbaar
  • Van het kastje naar de muur

Oefenomgeving Omgevingsloket is 1 juni niet beschikbaar

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen:

  1. Oefenomgeving: dinsdag 1 juni 2021 (inr.omgevingsloket.nl)
  2. Productie-omgeving: zaterdag 26 juni 2021 (omgevingsloket.nl)

De oefenomgeving is op 1 juni de hele dag niet beschikbaar. De productie-omgeving is 1 juni wel beschikbaar. Op zaterdag 26 juni is de productie-omgeving de hele dag niet beschikbaar.

Verbeteringen en wijzigingen

De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen aanvragers geen aanvragen of meldingen meer indienen via Omgevingsloket online. Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Aanvragers kunnen aanvullingen op ingediende aanvragen nog wel indienen via Omgevingsloket online. Dat kan tot een half jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omgevingsloket online wordt hierop aangepast.
  • Vooroverleg wordt verduidelijkt en extra onder de aandacht gebracht. Dient een aanvrager een aanvraag in? Dan komt er een tussenscherm in beeld waarin op de mogelijkheid voor vooroverleg wordt gewezen.
  • Voor behandeldiensten wordt de rapportage 'Ophalen kenmerken van opengestelde conceptaanvragen' toegevoegd. De lokaal beheerder van een behandeldienst kan deze taak gebruiken. Deze rapportage geeft een overzicht van de opengestelde conceptaanvragen waarvoor de behandeldienst verantwoordelijk is.

Van het kastje naar de muur

Bij de helpdesk komen steeds vaker vragen binnen van particulieren die door de gemeente naar de helpdesk omgevingsloket verwezen worden. Vragen die de helpdesk niet kan beantwoorden.

Het gaat dan om vragen zoals:

  • Ik heb vooroverleg aangevraagd maar hoor maar niets, wanneer word ik gebeld?
  • Ik moet leges betalen. Wat zijn de kosten voor een vergunning?
  • Staat mijn huis in een beschermd dorpsgezicht?

Dit zijn vragen waar de gemeente/het bevoegd gezag zelf antwoord op moet geven. Bij de helpdesk moeten wij vraagstellers met dergelijke vragen weer verwijzen naar de gemeente.

Helpdesk Omgevingsloket online beantwoordt vragen van overheden, bedrijven en particulieren over de werking van het omgevingsloket. Inhoudelijke vragen kan en moet het bevoegd gezag beantwoorden.

Kunt u dit bericht ook doorsturen naar uw collega's die het eerste contact hebben met de vraagsteller, zodat zij op de hoogte zijn van deze afspraken? Hiermee kunnen we voorkomen dat gebruikers van het loket van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Bron: Omgevingsloket online 14-05-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO