Uitgebreide regelgeving voor rookwerendheid in Bbl

In de wereld van brandveilig bouwen en installeren weten we allang dat rook een grote bedreiging is bij brand in gebouwen. Het is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de aanwezige mensen, maar ook een veroorzaker van enorm veel schade. Met de komst van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe bouwregelgeving die onderdeel is van de Omgevingswet, krijgen we een nieuwe visie op rookwerendheid.

Rook heeft een aantal gevaarlijke eigenschappen. Hete rook zorgt indirect voor uitbreiding van de brand doordat brandbare materialen die in aanraking komen met de rook of die warmtestraling van de rook ontvangen, tot ontbranding komen. Hete rook leidt tot warmtestraling, wat slachtoffers kan veroorzaken. En het inademen van hete rook beschadigt de longen in ernstige mate, vaak al na drie keer inademen. Verder is rook giftig. Afhankelijk van de vraag welke materialen er branden, kunnen honderden giftige en verstikkende stoffen in rook voorkomen. Het meest giftige gas is koolmonoxide. Dit dodelijke gas is vrijwel altijd in grote hoeveelheden in rook aanwezig. Doordat rook ondoorzichtig is, beperkt dit het zicht, waardoor vluchtende mensen gedesoriënteerd en in paniek raken. De rook is altijd een ruimte verder dan de brand, rookverspreiding gaat altijd sneller en verder dan we ons kunnen voorstellen en zo worden we altijd weer door rook verrast bij brand.

Het hele artikel is hier te lezen

Bron: Brandveilig.com 03-05-2021

Auteur: Johan Bijvank (docent bij de Brandpreventie Academy)

Thema's: Wetgeving en Vergunningen

Tags: Brandveiligheid Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)