Verzamelregeling bouwen

Consultatie van de Regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum  21-05-2021
Einddatum consultatie  18-06-2021
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12730
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling is relevant voor bouwpartijen, installateurs, gebouweigenaren, bevoegde gezagen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De introductie van de risicomatrix kan effect hebben voor bouwpartijen en bevoegd gezagen. De overige onderdelen hebben geen effect, omdat deze slechts bestaande regelgeving voortzetten.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling en toelichting.

Downloads

Concept regeling : Verzamelregeling bouwen - consultatie 5 MB

Ontwerp toelichting: Verzamelregeling bouwen toelichting - consultatie 431 kB

Bron: Overheid.nl 28-05-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet