Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1

Visualisatie van alle soorten bouwwerken in gevolgklasse 1

Voor de VNG en de VBWTN heeft Anco Ankersmit een aantal visualisaties met toelichting ontwikkeld waarop duidelijk is weergegeven welke bouwwerken straks onder gevolgklasse 1 vallen. Ook zijn een aantal visualisaties gemaakt van situaties die net buiten gevolgklasse 1 vallen door bijvoorbeeld een andere gebruiksfunctie, of omdat het geen nevengebruiksfunctie is van een industriefunctie.

De illustraties kunnen ook los worden opgevraagd mocht u deze in eigen communicatiemiddelen willen verwerken. 

Bron: VNG 18-05-2021