Aansluiten op productie

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. U bent verplicht om eerst aan te sluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Daarna kunt u aansluiten op de productieomgeving. Het aansluitteam start eind juni 2021 met aansluiten op productie. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we hier uit.

Aansluiten op het DSO

Als gemeente, waterschap, provincie of rijksoverheid sluit u (of uw uitvoeringsorganisatie zoals omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden) met 3 lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het DSO:

Voor deze 3 aansluitingen sluit u aan met Digikoppeling. U moet voor deze aansluitingen eerst aansluiten op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Daarna kunt u aansluiten op de productieomgeving. Dit is de omgeving die na inwerkingtreding in gebruik wordt genomen.

U kunt uw zaak- of vergunningsysteem ook aansluiten op de Samenwerkfunctionaliteit om samen met uw ketenpartners vergunningaanvragen en meldingen te behandelen. Dit is niet verplicht en u heeft er geen Digikoppeling voor nodig.

Werkwijze aansluiten op de productieomgeving

U sluit aan op de productieomgeving om na de inwerkingtreding te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt u en uw leveranciers bij het aansluiten op de productieomgeving.

Vanaf eind juni ontvangen overheden of uitvoeringsorganisaties die met één of meer koppelvlakken succesvol zijn aangesloten op de oefenomgeving een e-mail waarin zij kunnen aangeven of zij met dezelfde leveranciers gaan aansluiten op de productieomgeving.

Aansluiten op de productieomgeving gebeurt in de volgende stappen:

  1. U ontvangt een e-mail van het aansluitteam met het verzoek uw leverancier(s) voor de aansluiting op de productieomgeving te bevestigen.
  2. Als u een leverancier bevestigt, ontvangt deze leverancier een verzoek om een aansluitdatum te reserveren.
  3. Uw software wordt op de geplande datum technisch aangesloten op de productieomgeving.

Bij het aansluitteam van het DSO is de doorlooptijd voor deze stappen 5 werkdagen.

Nadat u bent aangesloten, kunt u de oefenomgeving blijven gebruiken. Ook na inwerkingtreding van de wet. Bijvoorbeeld om nieuwe toepasbare regels te testen, nieuwe medewerkers op te leiden of nieuwe software te implementeren.

Als u aangeeft dat u niet met dezelfde leverancier gaat aansluiten op de productieomgeving, neemt het aansluitteam contact met u op. U moet met uw nieuwe leverancier eerst aansluiten op de oefenomgeving voordat u kunt aansluiten op de productieomgeving.

Aansluitvoorwaarden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt aansluitvoorwaarden voor het gebruik van de productieomgeving. U moet zich bij gebruik van de productieomgeving van het DSO, houden aan de bepalingen in deze aansluitvoorwaarden. De aansluitvoorwaarden voor het DSO worden binnenkort bekend gemaakt.

Aansluiten op de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB), gaat via het bronhouderskoppelvlak (BHKV) van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Hiervoor gelden andere aansluitvoorwaarden.

Zo snel mogelijk aansluiten

Technisch aansluiten op productie is de eerste stap bij het inregelen van de productieomgeving. U kunt daarna functioneel aansluiten en controleren of uw software goed samenwerkt met de productieomgeving. Daarna moet u uw productieomgeving inrichten en vullen met uw eigen gegevens en documenten. De instellingen, gegevens en documenten op de oefenomgeving worden niet automatisch overgezet naar de productieomgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het inrichten van de productieomgeving.

De productieomgeving wordt vanaf juli stap voor stap uitgebreid en met juridische regels gevuld door het Rijk. In de Route 2022 voor DSO op productie kunt u dit binnenkort nalezen.

Bent u nog niet bezig met aansluiten op het DSO, doe dit dan zo snel mogelijk. Hoe eerder u bent aangesloten op de oefenomgeving, hoe meer tijd uw organisatie heeft om te oefenen met het DSO en daarna uw productieomgeving in te richten.

Vragen

Heeft u vragen over aansluiten op de productieomgeving? Neem contact op met het Informatiepunt Leefomgeving.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 22-06-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO