Het omgevingsplan: juridische en digitale opgave

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Deze worden in het Omgevingsloket gepubliceerd, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Maar het digitale omgevingsplan is meer dan een opsomming van regels. Lees hier wat u nodig heeft voor het opstellen en publiceren van uw omgevingsplan.

Elke gemeente stelt één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Het opstellen van deze regels is een juridische opgave. Omdat de regels in het Omgevingsloket worden gepubliceerd en daarnaast ook begrijpelijk en makkelijk vindbaar moeten zijn, is er een belangrijke digitale opgave. Zo moeten de juridische regels worden voorzien van annotaties (digitale labels) en toepasbare regels (vragenbomen).

Annotaties en toepasbare regels

Annotaties zorgen ervoor dat de regels doorzocht kunnen worden op kenmerken zoals locatie en activiteit. Toepasbare regels zijn de vertaling van de juridische regels in begrijpelijke taal.

Samenhang in beeld met Tools

De samenhang tussen het opstellen van de juridische regels voor in het omgevingsplan, het annoteren van die regels en het opstellen van toepasbare regels hebben we hier voor u in beeld gebracht. Ook staan hier alle tools bij elkaar die u bij het opstellen en publiceren van het omgevingsplan kunnen helpen.

Meer informatie

Bron: VNG 03-06-2021