Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daasrbij gaat zij in op de voorbereiding van de kabinetsreactie op het rapport.

PDF document Download:Kamerbrief bij beantwoording vragen over eindrapport adviescommissie VTH over Omgevingsdiensten (251 KB) PDF document Download:Bijlage bij brief beantwoording vragen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat eindrapport adviescommissie VTH (524.08 KB)
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer

Bron: Rijksoverheid 24-06-2021