Kamerbrief met reactie op brief 'bewoning van recreatiewoningen'

Minister Ollongren (BZK) geeft haar reactie op de VNG-brief 'bewoning van recreatiewoningen' van 30 maart 2021, in het kader van de voorhangprocedure inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

PDF document Download:Kamerbrief met reactie op brief 'bewoning van recreatiewoningen' (234.06 KB) PDF document Download:Beantwoording Kamervragen over voorhangprocedure wijziging Besluit Omgevingsrecht recreatiewoningen (778.97 KB)
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt schriftelijke vragen over de brief van 18 maart 2021 over de voorgehangen Wijziging Besluit omgevingsrecht, in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft deze vragen gesteld.

Bron: Rijksoverheid 10-06-2021