Kennisbundel Windturbines

De energietransitie is in volle gang. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. Welke wet- en regelgeving geldt voor windturbines? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? In de nieuwe kennisbundel Windturbines vindt u antwoord op deze en andere vragen. 

In de kennisbundel wordt informatie over regelgeving, vergunningverlening, risicobeheersing en incidentbestrijding kort beschreven en waar nodig van context voorzien. Voor verdieping verwijst de uitgave naar relevante documenten en websites. 

Voor wie?

Er zijn veel organisaties die baat hebben bij een goede en verantwoorde bundeling van kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie. Naast de veiligheidsregio's zijn dat bijvoorbeeld omgevings-diensten, bevoegd gezagen, het bedrijfsleven en burgers. 

Online kennis gebundeld

De kennisbundel Windturbines is, samen met de al verschenen bundels over waterstof in de gebouwde omgeving, geothermie en zonnepanelen, onderdeel van het project 'Kennisbundeling Veilige Energietransitie'. Het IFV voert dit project uit samen met Kenniscentrum InfoMil en Relevant. In juni lanceren wij een gezamenlijk online kennisdossier waarin nieuwe en bestaande kennis over veiligheidsaspecten van de energietransitie wordt gebundeld en ontsloten. 

Download de Kennisbundel Windturbines

Kennisbundel Windturbines

Eerder verschenen kennisbundels

 Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

Kennisbundel Geothermie

Kennisbundel Zonnepanelen 

Bron: IFV

Bron: IFV 03-06-2021