Noodzaak fundamentele herziening astbeststelsel

Aedes vereniging van woningcorporaties, LTO Nederland en Vereniging Eigen Huis (VEH) hebben een oproep gedaan aan informateur Hamer voor een fundamenteel herontwerp van het asbeststelsel en een meer risico gestuurd, innovatief asbestbeleid.


De organisaties hebben vorig jaar ook al opgeroepen om de aanbevelingen van het NSOB-rapport ‘Het asbeststelsel. Gevangen door Belangen?’ over te nemen. Het huidige systeem is niet onafhankelijk genoeg en er is weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast lopen publieke en private belangen door elkaar. De prikkel om sanering van asbest eenvoudiger en goedkoper uit te voeren ontbreekt. 

Aedes, 
LTO Nederland en VEH zijn voorstander van een realistisch en risicogericht asbestbeleid en roepen het nieuwe kabinet op om naast een fundamentele herziening van het asbeststelsel ook snel in te zetten op verbetering van het huidige stelsel.
Wet- en regelgeving moet in verhouding staan met de risico’s die gelopen kunnen worden. Op korte termijn zal ingezet moeten worden op een verbetering van risico gestuurd asbestbeleid, stimuleren van innovatie en voldoende financiële ondersteuning. 

Download hier de brief aan informateur Hamer

Bron: Aedes en LTO Nederland 05-06-2021