Norm rook- en warmteafvoerinstallaties herzien

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. Binnen deze herziening is tevens NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ geïntegreerd.

De titel van NEN 6093 is aangepast in ‘Brandveiligheid van gebouwen – Rook- en warmteafvoersystemen – Systeem-, kwaliteits-, ontwerpeisen’.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in dit normontwerp zijn:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond.
  • De NPR 6095-1 is geïntegreerd in dit normontwerp, op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 september 2021 online commentaar op dit ontwerp indienen via normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in te dienen.

Bron: Brandveilig.com

Bron: Brandveilig.com 03-06-2021

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid