Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 26 juni 2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

De nieuwe release wordt op zaterdag 26 juni op de productie-omgeving (omgevingsloket.nl) geplaatst. De productie-omgeving is daardoor op zaterdag 26 juni de hele dag niet beschikbaar.

Wijzigingen

In deze release wordt onder andere het doen van vooroverleg verduidelijkt en extra onder de aandacht gebracht. En het Omgevingsloket wordt voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Oefenen met aangepast Omgevingsloket

De wijziging waarbij het Omgevingsloket wordt voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is nog niet direct zichtbaar op de productie-omgeving. Deze wijziging wordt zichtbaar bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De wijziging is wel zichtbaar op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl). Om te kunnen oefenen met de aangepaste versie, maken we op de oefenomgeving gebruik van een fictieve ingangsdatum.

Van 10 juni tot 21 juni kunt u testen of u nog wel bijlagen kunt ontvangen en de aanvragen kunt behandelen. Op 21 juni wordt de fictieve ingangsdatum weer in de toekomst gezet. Alle functionaliteiten zijn dan weer beschikbaar.

Zodra de Omgevingswet van kracht is, kunnen er via het Omgevingsloket:

  • geen vergunningchecks meer worden uitgevoerd
  • geen aanvragen of meldingen meer worden ingediend
  • wel aanvullingen worden ingediend op al lopende aanvragen
  • wel lopende aanvragen worden behandeld
  • wel papieren aanvragen worden gedigitaliseerd, als de datum van ontvangst voor de datum ligt van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet

Meer informatie over het oefenen met de afbouw Omgevingsloket
Meer informatie over alle wijzigingen in deze release

Bron: Omgevingsloket online 14-06-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO