Programma Aan de slag met de Omgevingswet 22juni 2021

Inkijkje bij 5 werkplaatsen Implementatie

Benieuwd hoe de regio's Utrecht, Zeeland of Drenthe de implementatie van de Omgevingswet oppakken? Op welke manier handelen zij vergunningen af? Hoe pakken ze een fictieve aanvraag op? Welke ervaringen heeft de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met zijn ketenpartners? En hoe beleven ze het publiceren van juridische regels in de praktijk?

Op donderdag 1 juli krijgt u tijdens een online bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur een kijkje achter de schermen bij 5 werkplaatsen Implementatie van Aan de slag met de Omgevingswet.

MELD U HIER AAN

Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Aansluiten op de productieomgeving

Met welke leveranciers gaat u aansluiten op productie? Vanaf morgen ontvangen overheden of uitvoeringsorganisaties die met één of meer koppelvlakken succesvol zijn aangesloten op de oefenomgeving, een e-mail waarin zij kunnen aangeven of zij met dezelfde leverancier gaan aansluiten op de productieomgeving. De productieomgeving is de live-omgeving van het DSO en Omgevingsloket. Zodra de Omgevingswet in werking treedt wordt deze omgeving door inwoners, bedrijven en overheden in gebruik genomen.

Bent u van plan om met de leverancier met wie u op de oefenomgeving bent aangesloten, ook aan te sluiten op de productieomgeving? Dan gaat het aansluitteam uw leverancier vragen een datum voor de aansluiting te plannen. Na de aansluiting bent u technisch klaar om de productieomgeving in te richten. Lees meer over aansluiten op de productieomgeving.

Gratis hulplijn bij oefenen
Wist u dat u een hulplijn kunt inschakelen als u gaat oefenen met het DSO en tegen technische problemen aanloopt? Het enige dat u daarvoor hoeft te doen is uw oefenactiviteit aan te melden via de website. Na uw aanmelding plannen we technische hulp voor u in. Op de dag van uw oefening (of demo of test) kunt u contact opnemen voor deze technische hulp. Als er een storing is op het DSO, brengen we u op de hoogte en helpen we u met een oplossing of alternatief. Lees meer over de hulplijn.

Wetgeving  

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet gepubliceerd

De aanvullingsregeling natuur Omgevingswet is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor natuur zijn daarmee afgerond. Dit spoor wijzigt de Omgevingsregeling met regels voor natuurbescherming.

Ik ga op Omgevingsreis en ik neem mee
Met een Omgevingsreis betrekt waterschap Limburg organisaties en inwoners intensief bij het vormgeven van het nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP) voor de periode 2022-2027. Een flinke klus, maar de voordelen van de aanpak zijn legio. ‘Het is een plan voor Limburg, gemaakt met Limburg. We krijgen input van partners en inwoners en creëren tegelijkertijd commitment.' Lees het artikel in Het Waterschap. Ook interessant voor mensen buiten Limburg of bij andere overheden!

Invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot raadsverkiezing
De VNG heeft veel vragen gekregen over de nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In deze memo van de VNG zetten we uiteen welke overwegingen de Raad mee kan nemen bij de beslissingen rondom de Omgevingswet.

Landelijke bijeenkomst projectbesluit  

Wilt u samen met collega’s en experts kennis en ervaringen over het werken met het projectbesluit uitwisselen? Meld u dan aan voor de online werksessie op 29 juni. Aan de hand van praktijkcasussen en dilemma’s gaan we tussen 9.30 – 12.30 uur hierover met elkaar in gesprek.

Informatie en aanmelden

Agenda online bijeenkomsten  

Om u als organisatie goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet kunt u de aankomende tijd virtuele sessies volgen. Een webinar gemist? Via deze pagina kunt u webinars terugkijken. 

Kijk voor meer informatie over webinars van bijvoorbeeld de VNG, Provero en de RES in onze agenda. 

AGENDA BEKIJKEN

 Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl  

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Thema’s

Milieuregels in het Bal

Bron: aan de slag met de omgevingswet 24-06-2021