Stand van zaken Omgevingswet – juni 2021

In de VNG-ledenbrief over de Omgevingswet wordt beschreven wat de beweegredenen zijn geweest om te komen tot een nieuwe beoogde datum voor de inwerkingtredingsdatum van de wet: 1 juli 2022.

Er wordt vervolgens aandacht besteed aan waar gemeenten de komende tijd hun focus op kunnen en hoe gemeenten om kunnen gaan met de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook wordt ingegaan op de financiële consequenties van het uitstel en de inzet die de VNG daarop pleegt en de verdere parlementaire behandeling.

Meer informatie

Bron: VNG 22-06-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet