Nieuws juli 2021

Nieuwe Standaard aanvragen en melden (STAM)

Op maandag 26 juli 2021 is op de pre-productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de nieuwe software (versie PI19.2) geïnstalleerd. Een van de onderdelen is een nieuwe versie van de Standaard aanvragen en melden (STAM versie 2.0.0). Bij kwaliteitscontroles in de keten is samen met leveranciers vastgesteld dat bij een aantal leveranciers de koppeling voor de VTH-software niet goed werkt met deze nieuwe standaard.

Legesverordening 2022 en Omgevingswet

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseren we gemeenten om met ingang van 1 januari 2022 de legesverordening te wijzigen zonder rekening te houden met de Omgevingswet. In de eerste helft van 2022 kan dan de aanpassing aan de Omgevingswet plaatsvinden.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, 8 juli 2021

De commissie vergaderde met collega’s van Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Het hoofdonderwerp was de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en regie op de ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn de VNG-reactie op het rapport van de commissie Van Aartsen en de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) besproken.

Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - juli 2021

Vanaf nu informeren we u via een update maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet.

Nieuwsbrief 26 juli 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie.

Week van de Asbestvrije Schuur

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal organiseert van 13 t/m 19 september 2021 de Week van de Asbestvrije Schuur.

Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 in consultatie

Vandaag, 16 juli 2021, start de internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022. Iedereen die dat wil, kan tot en met 27 augustus 2021 reageren op het concept van deze Verzamel-AMvB.

Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid

In de Nieuwjaarsnacht van 2020 brak in een galerijflat in Arnhem brand uit. Door klein vuurwerk dat werd afgestoken ontstond brand in een bankstel dat enkele dagen daarvoor in de entreehal van de flat was geplaatst. Op het moment dat de brand op zijn heftigst was, kwam de lift naar beneden met daarin twee ouders en hun twee jonge kinderen. Het gezin was zich bij het instappen van de lift niet bewust van de brand in de entreehal en werd bij aankomst op de begane grond geconfronteerd met een enorme hitte en een instroom van hete rook met giftige stoffen. Omdat ze onderweg naar beneden op de knop van de derde verdieping hadden gedrukt, sloot de liftdeur weer en bracht de lift hen naar de derde verdieping. In ongeveer een halve minuut na het brandcontact verloren alle vier hun zelfredzaamheid waardoor zij niet in staat waren de lift op de relatief veilige derde verdieping te verlaten.

Aan de slag met de omgevingswet 13 juli 2021

Inhoud: Aanmelden Aandeslag-Trofee! Nieuw! Release-informatie Gepland onderhoud in julie en augustus Storingen melden Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 naar beide Kamers Aanvullingsregeling grondeigendom gepubliceerd Stand van zaken APV en de Omgevingswet Regionaal nieuws RIO's Podcast: De Omgevingswet, participatieverordening & de Raad Terugblik: werkplaatsen Implementatie Agenda online bijeenkomsten Informatiepunt Leefomgeving zet volgende stap richting de Omgevingswet Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Advies over watermistsprinklers in hoogbouw

Door toepassing van een watermistsprinklerinstallatie in hoogbouw wil de brandveiligheidsadviseur verschillende maatregelen uit de SBRCURnet handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ laten vervallen: geen overdruktrappenhuis en een ontruimingsalarminstallatie zonder gesproken woord via de belinstallatie van de woning. De veiligheidsregio is van mening dat de maatregelen uit genoemde handreiking nodig zijn om een voldoende brandveiligheidsniveau te realiseren. De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften publiceerde hierover een advies.

Keuzes handhavingsbeleid Wkb

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente de toezichts-en handhavingsprocessen bij bouwactiviteiten ook hebben aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat dan om de inrichting van processen, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en de juridische en inhoudelijke aspecten.

Energielabel C voor kantoren: toezicht en eigen vastgoed

Pas ongeveer 45% van de kantoren groter dan 100 m2 heeft minimaal energielabel C. Als een kantoor niet voor 1 januari 2023 aan deze eis voldoet, mag het niet meer worden gebruikt. Gemeenten moeten hierop toezicht houden, en zorgen dat dit voor hun eigen gemeentelijk vastgoed in orde is.

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Aansluiten is dan ook niet mogelijk

Beantwoording vragen over brandveiligheid van gebouwen in Nederland

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) en het Kamerlid Beckerman (SP) over de brandveiligheid van gebouwen in Nederland

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de meest recente stand van zaken van de Omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum van deze wet is gepland op 1 juli 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuur

Ondersteuning voor gemeenten bij transformatie vakantieparken

Het nieuwe Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten om niet-vitale vakantieparken (deels) een woonbestemming te geven. In verschillende regio’s is dit interessant omdat toeristische verhuur te weinig oplevert en parken door de druk op de woningmarkt een steeds permanentere bewoning krijgen

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 57

De afgelopen week verscheen nr 57 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Overgangsregeling voor energieadviseurs verlengd tot 1 november

Vanaf de inwerkingtreding van de NTA 8800, 1 januari 2021, is er een overgangsregeling voor energieadviseurs. Deze regeling is verlengd met vier maanden! Hiermee krijgen energieadviseurs extra de tijd om het examen voor de software-module te behalen, om ook na 1 november 2021 aan het werk te kunnen blijven

“Periodieke inspecties kunnen instortingen voorkomen”

Hoe kan het toch dat in Nederland nog steeds gebouwdelen instorten? We kennen allemaal de voorbeelden. De balkons in Maastricht (2003), de parkeergarage onder het Bos en Lommerplein (2006), de galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden (2011), de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport (2017) en het dak van het AZ-stadion (2019).

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT PER 1 JULI 2021

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.