Aan de slag met de omgevingswet 13 juli 2021

Inhoud:

 • Aanmelden Aandeslag-Trofee!
 • Nieuw! Release-informatie
 • Gepland onderhoud in julie en augustus
 • Storingen melden
 • Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 naar beide Kamers
 • Aanvullingsregeling grondeigendom gepubliceerd
 • Stand van zaken APV en de Omgevingswet
 • Regionaal nieuws RIO's
 • Podcast: De Omgevingswet, participatieverordening & de Raad
 • Terugblik: werkplaatsen Implementatie
 • Agenda online bijeenkomsten
 • Informatiepunt Leefomgeving zet volgende stap richting de Omgevingswet
 • Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Aanmelden Aandeslag-Trofee!  

Heeft u als overheid of samen met anderen een innovatief Omgevingswetproject opgezet? Doe dan mee aan de verkiezing van de Aandeslag-Trofee 2021! Meld uw project voor 8 oktober 2021 aan. Lees meer over de criteria en aanmelden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Nieuw! Release-informatie
In de release-informatie kunt u zien welke verbeteringen en wijzigingen er zijn in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De release-informatie bij versie PI-18.6 (2 juli 2021) van het DSO vindt u op de pagina Release-informatie DSO.

Gepland onderhoud in juli en augustus
Van maandag 26 juli tot en met woensdag 28 juli 2021 is de oefenomgeving niet beschikbaar. Dan wordt de nieuwste versie van het DSO (PI-19.2) geïnstalleerd. De installatie van de volgende versie (PI-19.4) van het DSO op de oefenomgeving (pre-productie) staat gepland van 25 augustus tot en met 27 augustus 2021. Meer informatie over gepland onderhoud vindt u op de pagina Onderhoudskalender.

Storingen melden
Komt u bij het oefenen of testen een probleem tegen? Kijk dan in het overzicht met bekende problemen (known issues) of uw probleem al bekend is. Staat uw probleem of foutmelding hier niet bij? Dan kunt u dit melden via het contactformulier voor storingen.

Wetgeving  

Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 naar beide Kamers

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de implementatie van de wet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de wet- en regelgeving.

Aanvullingsregeling grondeigendom gepubliceerd
De Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet is op 1 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor grondeigendom zijn daarmee afgerond. Dit spoor wijzigt de Omgevingsregeling onder meer met regels voor herverkaveling in het landelijk gebied, onteigening en plankosten van gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Lees hier meer over de Aanvullingsregeling grondeigendom.

Stand van zaken APV en de Omgevingswet
De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV). De APV bevat ook regels over de fysieke leefomgeving. Zodra de wet in werking treedt, moet de APV technisch zijn aangepast. Hiervoor heeft de VNG de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de Model-APV geactualiseerd. Lees hier meer over de APV en de Omgevingswet.

Regionaal nieuws RIO's

Benieuwd naar de ontwikkelingen van de Omgevingswet binnen uw regio? Lees de nieuwsbrieven van de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO) over de implementatie van de Omgevingswet uit de provincies. Deze maand nieuws uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant.

NIEUWS UIT DE REGIO'S

Podcast: De Omgevingswet, participatieverordening & de Raad

Participatie is een pijler onder de Omgevingswet en een belangrijk onderwerp voor de Raad. Participatiebeleid, participatieverordening, verplichte participatie bij activiteiten, soms zien raadsleden door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer. Pascale Georgopoulou en Frank Speel nemen u in deze podcast mee in de wereld van de participatie.

PODCAST LUISTEREN

Terugblik: werkplaatsen Implementatie  

In de online bijeenkomst Werkplaatsen Implementatie op donderdag 1 juli 2021 deelden de deelnemers aan 5 verschillende werkplaatsen Implementatie hun ervaringen. Wat was de aanleiding om mee te doen? Wat hebben ze geleerd? En welke gouden tips kunnen ze anderen meegeven? Bent u ook geïnteresseerd in een kijkje in de keuken? Bekijk de pitches en verdiepende sessies.

Agenda online bijeenkomsten  

Om u als organisatie goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet, kunt u virtuele sessies volgen. Een webinar gemist? Via deze pagina kunt u webinars terugkijken. 

Kijk voor meer informatie over webinars van bijvoorbeeld de VNG, Provero en de RES in onze agenda. 

AGENDA BEKIJKEN

Informatiepunt Leefomgeving zet volgende stap richting de Omgevingswet  

Per 8 juli 2021 handelt het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) alle vragen af aan InfoMil, Helpdesk Bodem, Helpdesk Water en Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit is een belangrijke stap richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees hier meer.

Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl  

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Instrumenten

Ruimtelijke ontwikkelingen

Water

13-07-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet