Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de meest recente stand van zaken van de Omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum van deze wet is gepland op 1 juli 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

PDF document Download:Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021) (404.15 KB) PDF document Download:Overzicht stand van zaken landelijke voorziening DSO (DSO-LV) (118.35 KB)
Tabel met de status van de onderdelen (functionaliteiten) van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).
PDF document Download:Aansluitmonitor Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - Voortgangsoverzicht juni 2021 (3.41 MB)
Voortgangsoverzicht juni 2021: aanmelding, aansluiting, ontvangst & publicatie. Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding, het kunnen publiceren van omgevingswetbesluiten en het kunnen registreren van vragenbomen.

Bron: Rijksoverheid 08-07-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO