Nieuws augustus 2021

Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - augustus 2021

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De update biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Ook vindt u in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten

De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2021 is geopend.

Na een jaar zonder fysiek congres nodigen wij u weer van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Uiteraard nog onder voorbehoud van de laatste ontwikkelingen rond de coronamaatregelen bereiden wij weer een congres voor zoals vanouds

Brand in Rotterdams verpleeghuis onderzocht

In de vroege ochtend van 13 januari 2021 brak er brand uit in een tijdelijk gebouw van verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam. Door de hevige rookontwikkeling moesten de 38 kwetsbare en niet-zelfredzame bewoners in allerijl worden geëvacueerd. In opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft de Brandweeracademie van het IFV de brand onderzocht.

Kamerbrief over motie Koerhuis ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de motie Koerhuis (Kamerstuk 32 757, nr. 181) ontwerpbesluit minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. De motie verzoekt de regering om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare energiemaatregelen.

Informatieblad energietransitie: nu met preventieve maatregelen

De energietransitie heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving in Nederland. Maar wat zijn de risico's hiervan, en hoe kunnen we die voorkomen of verkleinen? In dit Informatieblad wordt de werking van een aantal energiebronnen en -dragers toegelicht en een overzicht gegeven van de mogelijke veiligheidsrisico's die hieruit voortkomen. Het informatieblad is geactualiseerd en bevat nu ook maatregelen om de risico's te beheersen.

'Meer goede ambtenaren nodig om bouwplannen uit het slop te trekken'

De gemeente Den Haag moet een speciale groep ambtenaren krijgen die ervoor zorgt dat meer haast wordt gemaakt met bouwplannen.

Nieuwsbrief 25 augustus 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

Bouwen of verbouwen? Dit is waarom je soms extreem lang moet wachten voordat je een vergunning krijgt

Boomkweker Daan Stolker had de vergunning voor zijn nieuwe kas binnen vijf weken binnen. En daar was hij maar wat blij mee. De Boskoper kent ook de verhalen over extreem lange wachttijden voor een omgevingsvergunning in het Groene Hart. Die lopen in het ergste geval op tot 24 weken.

Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Minister gaat in gesprek over toezicht brandveiligheid woongebouwen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat in gesprek met gemeenten en gebouweigenaren over het toezicht op de brandveiligheid van woongebouwen in de gebruiksfase. Dat schrijft zij in een brief van 19 augustus, waarin zij vragen beantwoordt van SP en VVD over de fatale flatbrand in Arnhem en lessen voor brandveiligheid.

Aansluitvoorwaarden productieomgeving DSO bekendgemaakt

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. De minister heeft voorwaarden gesteld aan het gebruik van deze omgeving. Zodra u bent aangesloten op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Kamerbrief publicatie initiatiefwetsvoorstel handhaving kraakverbod

Minister Grapperhaus (JenV) meldt de Tweede Kamer dat het initiatiefwetsvoorstel handhaving kraakverbod in het Staatsblad is gepubliceerd. De wet treedt in werking op 1 juli 2022.

Verstekwaarden NEN 6079 langer geldig

Het NEN heeft de geldigheid van de verstekwaarden in de NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering’ verlengd.

Antwoorden op Kamervragen over OVV-rapport fatale brand Arnhem

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het rapport 'Fatale flatbrand in Arnhem - Lessen voor brandveiligheid' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en Koerhuis (VVD) hebben deze vragen gesteld.

Sneeuwstorm Darcy

Ondanks dat de ‘echte’ winter van 2020-2021 maar een week duurde, was er toch sprake van een sneeuwstorm in de periode 6-13 februari 2021. De storm kreeg zelfs een naam: Darcy. Langdurige sneeuwval zorgde op sommige plekken voor een sneeuwlaag van 20 cm. Maar door de harde wind werden plaatselijk sneeuwduinen van wel 1,5 meter gevormd.

Samenwerkingen herstellen na naderende update Samenwerkfunctionaliteit

Op 1 september 2021 wordt een nieuwe versie (versie 4 of V4) van de Samenwerkfunctionaliteit (SWF) geïnstalleerd op de oefenomgeving. Deze versie gebruikt een nieuw systeem om alle documenten en gegevens op te slaan. De verbinding met het oude systeem wordt na de installatie van de nieuwe versie verbroken. Daardoor werken eerder gestarte samenwerkingen na 1 september niet meer.

Beantwoording Kamervragen over verplicht label C voor kantoren

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van der Lee en Bromet (beiden GroenLinks) over het bericht 'Nog slag te slaan: helft Nederlandse kantoren voldoet niet aan juiste energielabel'.

Aan de slag met de omgevingswet 10 augustus 2021

Inhoud: Maandelijkse update werkend stelsel Omgevingswet Nieuwe versie Route 2022 Engelse vertaling vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd Staalkaarten Bedrijventerrein en Buitengebied beschikbaar Gepland onderhoud in september Beheer catalogi Omgevingswet ingericht op Pleio Aanmelden Aandeslag-Trofee Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Basischecks planketen DSO binnenkort van start

Eind augustus 2021 beginnen de basischecks van de planketen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Plansoftwareleveranciers, bevoegd gezagen, koepels, ingenieursbureaus en het programma Aan de slag met de Omgevingswet controleren dan samen of de keten werkt zoals gepland. Daarbij gebruiken ze realistische omgevingsdocumenten. Is een omgevingsdocument succesvol ingediend en toont het naar behoren in het DSO? Dan krijgt de softwareleverancier voor dat document een ‘groen vinkje

7 Oktober jaarcongres Vereniging BWT Nederland als vanouds!

Op 7 oktober a.s. uiteraard afhankelijk van de dan nog geldende regels zal in Ermelo het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht worden gehouden. Zet deze datum alvast in uw agenda! Het beloofd weer een mooi en boeiend congres te worden.

Nieuwe versie Route 2022: gezamenlijke roadmap voor invoering Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Een nieuwe versie van de Route 2022 laat de mijlpalen zien om dit doel te behalen.

Energielabel geeft nu ook aan of woning goed genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder aardgas

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. In veel gevallen kan de woning daarmee aangesloten worden op een warmtepomp of een warmtenet.