Aan de slag met de omgevingswet 10 augustus 2021

Maandelijkse update werkend stelsel Omgevingswet  

In juli 2021 publiceerden we de eerste Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet op de website. De maandelijkse update neemt u mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Daarnaast informeren we u via deze update ook over andere onderwerpen zoals de werkplaatsen en tijdelijke alternatieve maatregelen.

Nieuwe versie Route 2022  

De nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet op 1 juli 2022 heeft impact op de voorbereiding en planningen van de bevoegd gezagen bij de invoering van de wet. Dat geldt ook voor de softwareleveranciers en de ontwikkelaars van het DSO. Daarom hebben de partijen die bij de invoering van de wet betrokken zijn een nieuwe versie gemaakt van de gezamenlijke roadmap – Route 2022.

ROUTE 2022

Wetgeving  

Engelse vertaling vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd

Deze week is de eerste vertaling van de gehele vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd via de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Het gaat om de Engelse vertaling van de wet. De vertaling komt vooral van pas voor buitenlandse instellingen en ondernemingen die te maken krijgen met de Omgevingswet of er inspiratie uit willen halen. Naast de vertaling van de wet is ook andere Engelstalige informatie over de Omgevingswet verzameld op een nieuw deel van de website.

Staalkaarten Bedrijventerrein en Buitengebied beschikbaar

Onder de Omgevingswet moet u als gemeente een omgevingsplan opstellen. Om u hierbij te helpen, zijn er staalkaarten gemaakt met voorbeelden van hoe u onderdelen van een omgevingsplan kunt uitwerken. Recent zijn 2 nieuwe gebiedsgerichte staalkaarten beschikbaar gekomen met juridische voorbeeldregels over de gebiedstypen ‘buitengebied’ en ‘bedrijventerrein’. Deze kaarten geven inzicht in hoe planologische regels geïntegreerd worden met milieuregels. Lees hier meer over de staalkaarten.

Is het tijdelijk wat rustiger op het werk? Dan heeft u misschien even tijd voor onze Zomerkwis! Check op een snelle, interactieve manier wat u allemaal al weet over de Omgevingswet. En weet u iets nog niet, dan komt u er meteen achter hoe het zit. Er zijn 5 thema’s met ieder 5 vragen. Gaat u de uitdaging aan? Doe mee aan de kwis.

Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Gepland onderhoud in september

De installatie van de nieuwe versie (PI-19.4) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) staat gepland van woensdag 1 september 2021 tot en met vrijdag 3 september. Hierdoor kunnen het DSO en het Omgevingsloket tijdelijk niet beschikbaar zijn of een foutmelding geven.

De installatie van de volgende versie (PI-19.6) van het DSO staat gepland op woensdag 22 september tot en met vrijdag 24 september 2021. Meer informatie over gepland onderhoud vindt u in de Onderhoudskalender Omgevingsloket.

Beheer catalogi Omgevingswet ingericht op Pleio
Wie betrokken is bij de uitvoering van de Omgevingswet kent de termen zaaktypecatalogus (ZTC) en producten- en dienstencatalogus (PDC). De ZTC en PDC waren eerder te vinden via omgevingswet.wiki. Dit is nu anders ingericht omdat de VNG het beheer van de ZTC en PDC op zich heeft genomen namens de koepels van bevoegde gezagen (Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en rijkspartijen). De ZTC en PDC vindt u nu op het samenwerkingsplatform Pleio.

Aanmelden Aandeslag-Trofee  

Maak kans op deze eervolle prijs! Alle innovatieve projecten en plannen van overheden en samenwerkings-verbanden kunnen meedoen. Bekijk de 5 criteria op onze website en meld uw project voor 9 oktober 2021 aan.

Agenda online bijeenkomsten  

Om u goed voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet, kunt u sessies volgen. Een webinar gemist? Via onze website kunt u webinars en spreekuren terugkijken. 

  • Op 17, 24 en 31 augustus is er van 13.00 tot 14.00 uur een Zomerspreekuur Omgevingswet. U kunt dan terecht bij onze experts met al uw vragen over de implementatie van de Omgevingswet.Vanaf begin september krijgt het Spreekuur Omgevingswet een nieuw jasje. Elke dinsdag behandelen onze experts in anderhalf uur (van 13.00 tot 14.30 uur) inhoudelijke onderwerpen en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld DSO, toepasbare regels, participatie of de bruidsschat.
  • Klikdemo: Oefenen met het Omgevingsloket: in een online sessie leert u het Omgevingsloket uit eigen ervaring kennen. De data voor in augustus en september vindt u in onze evenementenkalender op de website.
  • Op 31 augustus is er een Leveranciersdag voor leveranciers en adviesbureaus met als thema implementatie.
  • 9 september vindt de volgende Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet plaats. Het thema is oefenen.
  • Op 5 oktober en 25 november vinden de Landelijke bijeenkomsten projectbesluit plaats. 

Kijk voor meer informatie over webinars van bijvoorbeeld de VNG, VVM en de RES in onze evenementenkalender

Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl  

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

Geluid

Bodem

Bouw

Lucht

Natuur

Water

Milieubelastende activiteiten (regels in het Bal)


Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Bron: aan de slag met de omgevingswet 11-08-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet