Aansluitvoorwaarden productieomgeving DSO bekendgemaakt

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. De minister heeft voorwaarden gesteld aan het gebruik van deze omgeving. Zodra u bent aangesloten op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Aansluiten op het DSO

Als gemeente, waterschap, provincie of rijksoverheid sluit u (of uw uitvoeringsorganisatie) met 4 lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV):

  1. U sluit uw zaak- of vergunningsysteem aan om vergunningaanvragen, meldingen en informatie te ontvangen (STAM).
  2. U sluit uw regelbeheersysteem aan om toepasbare regels aan te leveren (STTR).
  3. U sluit uw zaak- of vergunningsysteem aan om met andere overheden en adviseurs te kunnen samenwerken bij de behandeling van vergunningaanvragen en meldingen (SWF).
  4. U sluit uw plansysteem aan om Omgevingsdocumenten te publiceren (STOP).

Aansluitvoorwaarden DSO

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt aansluitvoorwaarden voor het gebruik van de productieomgeving. Het is gebruikelijk dat er voorwaarden worden gesteld voor voorzieningen binnen de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de overheid. Zodra u bent aangesloten op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO, zijn deze voorwaarden van toepassing. U hoeft niets te doen om de voorwaarden te accepteren.

De aansluitvoorwaarden voor het DSO-LV (pdf, 250 kB) kunt u hier downloaden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aansluitingen via STAM, STTR en SWF. In de alinea ‘Aansluitvoorwaarden LVBB bronhouderskoppelvlak’ verderop in deze tekst, leest u meer over de voorwaarden voor STOP.

Contactpersonen bij overheid

De voorwaarden vragen u als overheid ook om contactpersonen door te geven. Daarmee kan de beheerorganisatie in geval van calamiteiten contact opnemen met uw organisatie. U hoeft nu niets te ondernemen om deze gegevens door te geven. Uw organisatie ontvangt hierover vanzelf bericht.

Aansluitvoorwaarden LVBB bronhouderskoppelvlak

Aansluiten op de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) gaat via het bronhouderskoppelvlak (BHKV) van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Hiervoor gelden andere aansluitvoorwaarden.
De aansluitvoorwaarden voor het bronhouderskoppelvlak (pdf, 441 kB) kunt u hier downloaden. Deze voorwaarden zijn toepassing op aansluiting via STOP.

Vragen

Heeft u vragen over de aansluitvoorwaarden? Neem contact op met het Informatiepunt Leefomgeving.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 20-08-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO