Informatieblad energietransitie: nu met preventieve maatregelen

De energietransitie heeft een grote impact op de fysieke leefomgeving in Nederland. Maar wat zijn de risico's hiervan, en hoe kunnen we die voorkomen of verkleinen? In dit Informatieblad wordt de werking van een aantal energiebronnen en -dragers toegelicht en een overzicht gegeven van de mogelijke veiligheidsrisico's die hieruit voortkomen. Het informatieblad is geactualiseerd en bevat nu ook maatregelen om de risico's te beheersen.

Het IFV heeft in 2018 het Informatieblad energietransitie opgesteld en beschreef daarin de risico's van een aantal energiebronnen en -dragers, zoals geothermie, windturbines en zonnepanelen. In 2019 is het Informatieblad geactualiseerd en uitgebreid met informatie over waterstof en kooldioxide. Dit jaar zijn preventieve maatregelen toegevoegd aan elk van de bestaande hoofdstukken.

Preventieve maatregelen

Risico's kunnen voorkomen of verkleind worden door preventieve maatregelen te nemen. Naast meer algemene maatregelen zoals een goed ontwerp van de installatie en goed opgeleid personeel zijn er per energiebron of -drager specifiekere maatregelen mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • voor leidingen heeft het voorkomen van graafschade prioriteit;
  • een veel voorkomende maatregel bij activiteiten met gevaarlijke stoffen is afstand houden;
  • windturbines kunnen stil gezet worden onder bepaalde weersomstandigheden of kunnen sterker worden uitgevoerd dan nodig is voor de locatie waar ze komen te staan;
  • bij biovergassing en bioverbranding is het reinigen van de rookgassen noodzakelijk.

film

Concrete veiligheidsonderwerpen voor de planfase

Het Informatieblad kan dienen als achtergronddocument voor veiligheidsadviseurs die meedenken in visie- en planvorming van de fysieke leefomgeving. Het reikt adviseurs van veiligheidsregio's concrete veiligheidsonderwerpen aan, om over in gesprek te gaan met gemeenten, provincies, Rijk en overige partijen en daarmee bij te dragen aan een veilige energietransitie.

Vragen?

Heeft u vragen over het infoblad of over het onderwerp veilige energietransitie? Neem dan contact met ons op via info@ifv.nl.

Download het Infoblad energietransitie ten behoeve van veiligheidsregio's

Bron: IFV 26-08-2021