De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2021 is geopend.

Na een jaar zonder fysiek congres nodigen wij u weer van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Uiteraard nog onder voorbehoud van de laatste ontwikkelingen rond de coronamaatregelen bereiden wij weer een congres voor zoals vanouds. Volgens de huidige maatregelen mogen wij met 2/3 capaciteit in combinatie van een gezondheidsverklaring via de corona-app ons congres organiseren. Wij merken ook van alle kanten dat er weer grote behoefte is om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten, en om weer fysiek een stuk kennisoverdracht te krijgen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de workshops willen wij u dan ook weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u als deelnemers, de sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

De titel van dit 18e jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland is "Samenwerken aan een nog betere kwaliteit" Samenwerking tussen alle actoren in de bouw en met diegenen waar de bouw invloed op heeft staat centraal in de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Maar ook de periode die achter ons ligt heeft laten zien dat thuiswerken en vooral ook het digitaal met elkaar communiceren een andere manier van samenwerken vraagt. Daarnaast is er tijdens het congres veel aandacht voor de druk op de arbeidsmarkt, en gaan we met elkaar in gesprek om ons vakgebied voor de toekomst nog aantrekkelijker te maken.

Programma en inschrijving

Bron: Vereniging BWT Nederland 29-08-2021