Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - augustus 2021

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De update biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Ook vindt u in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten.

Update van augustus 2021

In de update van augustus informeren we u onder andere over:

  • De installatie van de nieuwe versie (19.4) van het DSO en wat u daarover moet weten.
  • De tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM's) voor organisaties die nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.
  • Een overzicht van alle mogelijkheden die het programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG bieden om te oefenen.
  • Verbeteren raadpleegbaarheid van de viewer Regels op de kaart in het Omgevingsloket.
  • De uitwisseling van omgevingsdocumenten tussen adviesbureaus en overheden.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 31-08-2021