Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel

Staatssecretaris an Weyenberg (IenW) stuurt 2 rapporten over de verbetering van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.

 

PDF document Download:Kamerbrief bij rapporten over verbetering vthv stelsel (292.02 KB) PDF document Download:Omgevingsdiensten in beeld Hoofdrapport (1.22 MB)
Het hoofdrapport geeft de de data (gegevens) weer van omgevingsdiensten over het uitvoeren van de taken van het stelsel van Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
PDF document Download:Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 1 (3.09 MB)
Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage onderzoekt de verschillende vormen en modellen van visitatiesystemen binnen de overheid. Het maakt op basis van deze ervaringen met deze modellen een voorstel voor een passend visitatiemodel voor de omgevingsdiensten.
PDF document Download:Omgevingsdiensten in beeld Bijlagenrapport 2 (2.49 MB)
Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld'. De bijlage bevat de vragenlijst voor het onderzoek onder de omgevingsdiensten en de kerngegevens per omgevingsdienst.
PDF document Download:Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (1.62 MB)
Het rapport onderzoekt de juridische uitwerking van aanbevelingen uit het advies 'Om de leefomgeving'. De Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) had dit advies in maart 2021 afgegeven.

Bron: Rijksoverheid 20-09-2021