Kamerbrief met stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken energiebesparingsplicht en informatieplicht, en zij gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de huidige doelgroep. 

PDF document Download:Kamerbrief met stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving (581.34 KB) PDF document Download:Verwachte effecten van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer (9.81 MB)
Inschatting van het jaarlijkse energieverbruik van de industriebedrijven die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen.
PDF document Download:Evaluatie Informatieplicht Energiebesparing (1.38 MB)
Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen wat het beleidseffect is van de informatieplicht energiebesparing. Dit rapport beschrijft de ervaringen van bedrijven en instellingen met het rapporteren in eLoket en het gebruik van de erkende maatregelenlijst.
PDF document Download:Bijlage analyse Versterkte Uitvoering Energiebesparings en informatieplicht (VUE-ondersteuningsfaciliteit) (145.83 KB)

Bron: Rijksoverheid 07-09-2021