Mailing Omgevingsloket online 1 september 2021

Inhoud:

  • Bericht voor leveranciers: aanleveren CPA nu met een webformulier
  • Omgevingsloket online in 2022: van OLO naar DSO
  • Nieuwe release van Omgevingsloket online

Bericht voor leveranciers: aanleveren CPA nu met een webformulier

Sinds augustus 2021 kunt u CPA certificaten aanleveren met een webformulier.

In het webformulier vult u onder andere de gegevens en tijdstip voor het inlezen in. Op deze manier ontvangen wij in een keer alle informatie die nodig is om het certificaat goed in te lezen.

Het CPA certificaat kan als XML bestand geüpload worden.

U krijgt zoals gebruikelijk een ontvangstbevestiging wanneer u de CPA aanlevert via het webformulier.

Formulier om CPA aan te leveren

Omgevingsloket online in 2022: van OLO naar DSO

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (Olo) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan via het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in functionaliteiten tussen het huidige Omgevingsloket (Olo) en het nieuwe Omgevingsloket (DSO).

Van OLO naar DSO

Nieuwe release van Omgevingsloket online

Er komt in 2021 nog een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.2).

Deze release vindt plaats in het vierde kwartaal van 2021, de precieze datum is nog niet bekend.

Wijzigingen

In deze release verwerken we onder andere een wijziging in de koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP). Burgers die verhuizen vergeten dat soms door te geven aan de gemeente. Ze blijven dan ingeschreven op het oude adres. Nieuwe bewoners hebben daar last van. Die krijgen bijvoorbeeld bepaalde toeslagen of uitkeringen niet omdat er teveel mensen op het adres lijken te wonen. Op zo’n moment kan een gemeente een adresonderzoek doen. Gedurende dit onderzoek levert de BRP het verkeerde adres door. In oktober 2021 vindt er een wijziging plaats in de BRP die dit voorkomt. Voor Olo betekent dit dat we het verblijfsadres van de BRP niet gebruiken als is vastgesteld dat deze persoon hier niet meer woont.

02-09-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO