Nieuwe versie bruidsschat: release notes

De zogeheten 'release notes' zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien ten opzichte van de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar er nog iets ontbreekt of dat een onderdeel later nog wordt aangevuld.

Inhoud van de release notes

U kunt de release notes bruidsschat hier downloaden. In de release notes vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 • Algemene informatie over de Bruidsschat in het DSO
 • Geaccepteerde Bruidsschat versie
 • Planning en impact van reparatie AMvB
 • Juridische regels van de Bruidsschat
 • Aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid
 • Annotaties
 • Geometrische begrenzingen
 • Terugleverpakketten STOP-TPOD (downloadbare versie bruidsschat)
 • Toepasbare regels van de Bruidsschat
 • Toepasbare regels: indieningsformulieren tijdelijk deel omgevingsplan
 • Aanvraagformulier Bouwactiviteit (omgevingsplan)
 • Vergunningchecks Bbl activiteiten
 • Extra checks zonder vragen
 • Vragengroepen
 • Werkzaamhedenlijst
 • Maatregelen op maat
 • Structuur STTR-bestanden
 • Terugleverpakketten STTR (downloadbare versie bruidsschat)

Meer informatie

Informatie over het opnieuw laden van de bruidsschat en de gevolgen voor overheden leest u in het nieuwsbericht Definitief: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 28-09-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO